{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Motorman fartyg?

Medellönen för en Motorman fartyg är

36 500 kr

i månaden.

Medellöner för Motorman fartyg

Snittlön
Snittlön 36 500 kr
Man
Män 36 500 kr
Kvinna
Kvinnor 35 500 kr

Så mycket tjänar en Motorman fartyg i Sverige

En Motorman fartyg i Sverige tjänar i snitt 36 500 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Motorman fartyg arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken inom byggverksamhet och tillverkning där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Hisstekniker, Vindkraftstekniker och Resemontör.

Vad gör en Motorman fartyg?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Motorman fartyg på följande sätt:
Installerar, reparerar och utför service på industrimaskiner och mekanisk utrustning. Underhåller och reparerar fartygsmotorer och andra motorer (utom motorfordons- och flygmotorer) samt rälsfordon.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Motorman fartyg tjänar?

Känner du en Motorman fartyg? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Motorman fartyg

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Motorman fartyg löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 30 800 kr 31 400 kr
25-34 34 900 kr 35 700 kr
35-44 37 200 kr 37 500 kr
45-54 37 500 kr 37 800 kr
55-64 36 400 kr 36 900 kr
65-66 - kr 35 200 kr
Genomsnitt 35 600 kr 36 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Motorman fartyg Genomsnitt alla yrken
18-24 31 400 kr 28 100 kr
25-34 35 600 kr 35 200 kr
35-44 37 500 kr 41 000 kr
45-54 37 800 kr 44 300 kr
55-64 36 900 kr 42 300 kr
65-66 35 200 kr 38 200 kr
Genomsnitt 36 500 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 32 900 kr 31 500 kr
35-44 36 800 kr 33 900 kr
45-54 32 200 kr 35 000 kr
55-64 35 800 kr 34 100 kr
65-66 - kr 32 800 kr
Genomsnitt 34 000 kr 33 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Motorman fartyg Genomsnitt alla yrken
18-24 27 800 kr 26 000 kr
25-34 31 700 kr 32 300 kr
35-44 34 100 kr 37 000 kr
45-54 34 900 kr 39 600 kr
55-64 34 200 kr 39 400 kr
65-66 32 800 kr 41 000 kr
Genomsnitt 33 800 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 38 500 kr - kr 38 600 kr
Norra Mellansverige 35 400 kr - kr 35 400 kr
Riket 36 500 kr 35 600 kr 36 500 kr
Småland med öarna 36 000 kr - kr 36 200 kr
Stockholm 36 700 kr 35 000 kr 36 800 kr
Sydsverige 36 000 kr 35 400 kr 36 000 kr
Västsverige 37 300 kr 37 700 kr 37 200 kr
Östra Mellansverige 35 700 kr - kr 35 800 kr
Övre Norrland 36 800 kr - kr 36 900 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 31 900 kr - kr 31 900 kr
Norra Mellansverige 34 800 kr 36 300 kr 34 000 kr
Riket 33 800 kr 34 000 kr 33 800 kr
Småland med öarna 34 400 kr 30 500 kr 34 600 kr
Stockholm 32 800 kr 32 600 kr 32 800 kr
Sydsverige 33 100 kr 35 800 kr 32 600 kr
Västsverige 36 000 kr 35 500 kr 36 100 kr
Östra Mellansverige 33 300 kr 33 300 kr 33 300 kr
Övre Norrland 33 700 kr - kr 33 700 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som motorman fartyg, ligger på 40 500 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 38 800 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som motorman fartyg, ligger på 24 300 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 27 700 kr.

Variationer i lön inom Motorman fartyg

Yrkestitel Kvinna Man
Bilmekaniker 28 800 kr 32 000 kr
Flygmekaniker - kr 38 300 kr
Hisstekniker 35 500 kr 36 500 kr
Vindkraftstekniker 35 500 kr 36 500 kr
Resemontör 35 500 kr 36 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Motorman fartyg

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Motorman fartyg

Visste du att en Motorman fartyg i snitt har liknande lön som en Byggnadsantikvarie?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Motorman fartyg inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken