{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Solcellsmontör?

Medellönen för en Solcellsmontör är

36 800 kr

i månaden.

Medellöner för Solcellsmontör

Snittlön
Snittlön 36 800 kr
Man
Män 37 000 kr
Kvinna
Kvinnor - kr

Så mycket tjänar en Solcellsmontör i Sverige

En Solcellsmontör i Sverige tjänar i snitt 36 800 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Solcellsmontör arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken inom byggverksamhet och tillverkning kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Rörmokare, Servicetekniker och VVS-montör.

Vad gör en Solcellsmontör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Solcellsmontör på följande sätt:
Installerar, reparerar och utför service på rör och annan utrustning för värme, vatten och sanitet i bostadshus och andra lokaler som sjukhus, affärshus och kontorslokaler. Installerar och reparerar rörsystem inom exempelvis industrin.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Solcellsmontör tjänar?

Känner du en Solcellsmontör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Solcellsmontör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Solcellsmontör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 33 600 kr
25-34 - kr 36 200 kr
35-44 - kr 38 300 kr
45-54 - kr 37 200 kr
55-64 - kr 38 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 37 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Solcellsmontör Genomsnitt alla yrken
18-24 33 300 kr 28 100 kr
25-34 36 000 kr 35 200 kr
35-44 38 100 kr 41 000 kr
45-54 37 100 kr 44 300 kr
55-64 38 200 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 36 800 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr 33 900 kr
55-64 - kr 35 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 34 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Solcellsmontör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 33 900 kr 39 600 kr
55-64 35 600 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 34 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 38 900 kr - kr 38 900 kr
Norra Mellansverige 38 000 kr - kr 38 100 kr
Riket 36 800 kr - kr 37 000 kr
Småland med öarna 37 100 kr - kr 37 300 kr
Stockholm 33 700 kr - kr 33 700 kr
Sydsverige 37 900 kr - kr 38 000 kr
Västsverige 34 800 kr - kr 35 500 kr
Östra Mellansverige 38 900 kr - kr 38 900 kr
Övre Norrland 38 600 kr - kr 38 700 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 33 800 kr - kr 33 800 kr
Riket 34 400 kr - kr 34 400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som solcellsmontör, ligger på 42 800 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en förgymnasial utbildning på minst 9 år.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som solcellsmontör, ligger på 33 300 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Solcellsmontör

Yrkestitel Kvinna Man
Rörmokare - kr 37 000 kr
Servicetekniker - kr 37 000 kr
VVS-montör - kr 37 000 kr
Ventilationsmontör - kr 37 000 kr

Sök lönestatistik för alla yrken