{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en VVS-installatör?

Medellönen för en VVS-installatör är

36 800 kr

i månaden.

Medellöner för VVS-installatör

Snittlön
Snittlön 36 800 kr
Man
Män 37 000 kr
Kvinna
Kvinnor - kr

Så mycket tjänar en VVS-installatör i Sverige

Den senaste statistiken visar att en VVS-installatör tjänar 36 800 kr i månadslön i snitt.

Beroende på var en VVS-installatör arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom byggverksamhet och tillverkning där yrket VVS-installatör ingår.

Du hittar även andra löner i samma yrkesområde som till exempel Rörmokare, Servicetekniker och VVS-montör.

Vad gör en VVS-installatör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en VVS-installatör på följande sätt:
Installerar, reparerar och utför service på rör och annan utrustning för värme, vatten och sanitet i bostadshus och andra lokaler som sjukhus, affärshus och kontorslokaler. Installerar och reparerar rörsystem inom exempelvis industrin.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik VVS-installatör tjänar?

Känner du en VVS-installatör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik VVS-installatör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av VVS-installatör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 33 600 kr
25-34 - kr 36 200 kr
35-44 - kr 38 300 kr
45-54 - kr 37 200 kr
55-64 - kr 38 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 37 000 kr

 

Ålder Genomsnitt VVS-installatör Genomsnitt alla yrken
18-24 33 300 kr 28 100 kr
25-34 36 000 kr 35 200 kr
35-44 38 100 kr 41 000 kr
45-54 37 100 kr 44 300 kr
55-64 38 200 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 36 800 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr 33 900 kr
55-64 - kr 35 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 34 400 kr

 

Ålder Genomsnitt VVS-installatör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 33 900 kr 39 600 kr
55-64 35 600 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 34 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 38 900 kr - kr 38 900 kr
Norra Mellansverige 38 000 kr - kr 38 100 kr
Riket 36 800 kr - kr 37 000 kr
Småland med öarna 37 100 kr - kr 37 300 kr
Stockholm 33 700 kr - kr 33 700 kr
Sydsverige 37 900 kr - kr 38 000 kr
Västsverige 34 800 kr - kr 35 500 kr
Östra Mellansverige 38 900 kr - kr 38 900 kr
Övre Norrland 38 600 kr - kr 38 700 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 33 800 kr - kr 33 800 kr
Riket 34 400 kr - kr 34 400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vvs-installatör, ligger på 42 800 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en förgymnasial utbildning på minst 9 år.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vvs-installatör, ligger på 33 300 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom VVS-installatör

Yrkestitel Kvinna Man
Rörmokare - kr 37 000 kr
Servicetekniker - kr 37 000 kr
VVS-montör - kr 37 000 kr
Ventilationsmontör - kr 37 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en VVS-installatör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en VVS-installatör

Visste du att en VVS-installatör i snitt har liknande lön som en AT-läkare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en VVS-installatör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken