{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Stationstekniker?

Medellönen för en Stationstekniker är

36 300 kr

i månaden.

Medellöner för Stationstekniker

Snittlön
Snittlön 36 300 kr
Man
Män 36 500 kr
Kvinna
Kvinnor 34 300 kr

Så mycket tjänar en Stationstekniker i Sverige

En Stationstekniker i Sverige tjänar i snitt 36 300 kr i månadslön.

Beroende på var en Stationstekniker arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. där yrket Stationstekniker ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Ventilationsmaskinist, Vattenverksmaskinist och Värmeverksmaskinist.

Vad gör en Stationstekniker?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Stationstekniker på följande sätt:
Styr och övervakar anläggningar och maskiner som framställer och distribuerar elektricitet, ånga och hetvatten. Styr anläggningar för förbränning av avfall samt för upptagning, rening och distribution av vatten. Styr kyl- och ventilationsmaskineri.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Stationstekniker tjänar?

Känner du en Stationstekniker? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Stationstekniker

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Stationstekniker löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 37 600 kr
35-44 - kr 38 900 kr
45-54 - kr 39 100 kr
55-64 - kr 39 100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 36 100 kr 38 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Stationstekniker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 37 500 kr 35 200 kr
35-44 38 800 kr 41 000 kr
45-54 39 000 kr 44 300 kr
55-64 39 100 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 38 300 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 28 300 kr 28 400 kr
25-34 33 100 kr 33 500 kr
35-44 34 100 kr 35 100 kr
45-54 34 200 kr 35 500 kr
55-64 33 600 kr 35 200 kr
65-66 32 200 kr 34 600 kr
Genomsnitt 33 500 kr 34 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Stationstekniker Genomsnitt alla yrken
18-24 28 300 kr 26 000 kr
25-34 33 400 kr 32 300 kr
35-44 34 900 kr 37 000 kr
45-54 35 400 kr 39 600 kr
55-64 35 100 kr 39 400 kr
65-66 34 400 kr 41 000 kr
Genomsnitt 34 700 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 38 800 kr - kr 39 100 kr
Norra Mellansverige 37 300 kr - kr 37 600 kr
Riket 38 300 kr 36 100 kr 38 500 kr
Småland med öarna 40 000 kr - kr 40 200 kr
Stockholm 38 400 kr - kr 38 400 kr
Sydsverige 38 400 kr - kr 38 700 kr
Västsverige 39 200 kr - kr 39 100 kr
Östra Mellansverige 37 900 kr - kr 38 200 kr
Övre Norrland 36 200 kr - kr 36 200 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 32 900 kr 32 500 kr 32 900 kr
Norra Mellansverige 34 100 kr 32 000 kr 34 400 kr
Riket 34 700 kr 33 500 kr 34 900 kr
Småland med öarna 34 800 kr 32 600 kr 35 000 kr
Stockholm 35 200 kr 33 200 kr 35 500 kr
Sydsverige 34 400 kr 33 700 kr 34 500 kr
Västsverige 35 400 kr 34 000 kr 35 600 kr
Östra Mellansverige 34 500 kr 33 700 kr 34 600 kr
Övre Norrland 34 600 kr 34 600 kr 34 600 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som stationstekniker, ligger på 53 000 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor i Mellersta Norrland. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 49 000 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som stationstekniker, ligger på 26 200 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 28 100 kr.

Variationer i lön inom Stationstekniker

Yrkestitel Kvinna Man
VA-maskinist 34 300 kr 36 500 kr
Drifttekniker på vattenverk 34 300 kr 36 500 kr
Drifttekniker på värmeverk 34 300 kr 36 500 kr
Drifttekniker inom energi 34 300 kr 36 500 kr
Robotoperatör 36 700 kr 35 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Stationstekniker

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Stationstekniker

Visste du att en Stationstekniker i snitt har liknande lön som en Byggnadsantikvarie?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Stationstekniker inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken