{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Robotoperatör?

Medellönen för en Robotoperatör är

35 700 kr

i månaden.

Medellöner för Robotoperatör

Snittlön
Snittlön 35 700 kr
Man
Män 35 600 kr
Kvinna
Kvinnor 36 700 kr

Så mycket tjänar en Robotoperatör i Sverige

I Sverige tjänar en Robotoperatör i snitt 35 700 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Robotoperatör arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Uranoperatör, Processoperatör, radioaktivt avfall och Industrirobotoperatör.

Vad gör en Robotoperatör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Robotoperatör på följande sätt:
Utför annat arbete inom drift- och processöver­vakning än inom 8191–8193. Exempel på arbetsuppgifter: Styr och övervakar industrirobotar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Robotoperatör tjänar?

Känner du en Robotoperatör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Robotoperatör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Robotoperatör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 32 400 kr
25-34 36 200 kr 35 500 kr
35-44 - kr 35 900 kr
45-54 - kr 37 500 kr
55-64 - kr 37 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 36 700 kr 35 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Robotoperatör Genomsnitt alla yrken
18-24 33 200 kr 28 100 kr
25-34 35 600 kr 35 200 kr
35-44 36 200 kr 41 000 kr
45-54 37 300 kr 44 300 kr
55-64 37 400 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 35 700 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Robotoperatör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 35 400 kr - kr 35 300 kr
Riket 35 700 kr 36 700 kr 35 600 kr
Småland med öarna 31 400 kr - kr - kr
Stockholm 38 400 kr - kr 38 300 kr
Sydsverige 35 100 kr - kr 35 200 kr
Västsverige 36 400 kr 35 600 kr 36 600 kr
Östra Mellansverige 33 300 kr - kr 33 600 kr
Övre Norrland 40 700 kr 41 400 kr 40 400 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som robotoperatör, ligger på 41 400 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer i Övre Norrland. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 40 400 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som robotoperatör, ligger på 31 400 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer i Småland med öarna.

Variationer i lön inom Robotoperatör

Yrkestitel Kvinna Man
Stationstekniker 34 300 kr 36 500 kr
Drifttekniker på vattenverk 34 300 kr 36 500 kr
Drifttekniker på värmeverk 34 300 kr 36 500 kr
Drifttekniker inom energi 34 300 kr 36 500 kr
Driftmaskinist 34 300 kr 36 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Robotoperatör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Robotoperatör

Visste du att en Robotoperatör i snitt har liknande lön som en Fysioterapeut?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Robotoperatör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken