{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Teaterproducent?

Medellönen för en Teaterproducent är
41 100 kr
i månaden.

Medellöner för Teaterproducent

Snittlön
Snittlön 41 100 kr
Man
Män 45 400 kr
Kvinna
Kvinnor 38 800 kr

Så mycket tjänar en Teaterproducent i Sverige

En Teaterproducent i Sverige tjänar i snitt 41 100 kr i månadslön.

Lönen för en Teaterproducent kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Teaterproducent så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Teaterproducent ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Filmproducent , Regissör  och TV-producent  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Teaterproducent?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Teaterproducent på följande sätt:
Regisserar teater-, film-, TV- och radioproduktion m.m. Sätter upp föreställningar och leder repetitioner och inspelningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Teaterproducent tjänar?

Känner du en Teaterproducent? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Teaterproducent

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Teaterproducent löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 45 200 kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 38 800 kr 45 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Teaterproducent Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 37 700 kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 45 200 kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 41 100 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 35 900 kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 36 400 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Teaterproducent Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 36 100 kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 35 900 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 41 100 kr 38 800 kr 45 400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 42 900 kr - kr 47 100 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 35 900 kr 36 400 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige 35 200 kr - kr - kr
Västsverige 38 000 kr 38 100 kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som teaterproducent, ligger på 49 600 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på mindre än 3 år.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som teaterproducent, ligger på 35 000 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Variationer i lön inom Teaterproducent

Yrkestitel Kvinna Man
Musikproducent 38 700 kr 37 500 kr
Kantor 38 700 kr 37 500 kr
Filmproducent 38 800 kr 45 400 kr
Skådespelare 37 600 kr - kr

Fler yrken med samma statistik som en Teaterproducent

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Teaterproducent

Visste du att en Teaterproducent i snitt har liknande lön som en Miljösamordnare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Teaterproducent inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken