{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Trailerproducent?

Medellönen för en Trailerproducent är

43 400 kr

i månaden.

Medellöner för Trailerproducent

Snittlön
Snittlön 43 400 kr
Man
Män 42 400 kr
Kvinna
Kvinnor 44 900 kr

Så mycket tjänar en Trailerproducent i Sverige

Månadslönen för en Trailerproducent i Sverige är i snitt 43 400 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Trailerproducent arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Trailerproducent ingår.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Filmproducent, Regissör och TV-producent.

Vad gör en Trailerproducent?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Trailerproducent på följande sätt:
Regisserar teater-, film-, TV- och radioproduktion m.m. Sätter upp föreställningar och leder repetitioner och inspelningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Trailerproducent tjänar?

Känner du en Trailerproducent? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Trailerproducent

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Trailerproducent löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 46 100 kr 41 900 kr
45-54 48 700 kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 44 900 kr 42 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Trailerproducent Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 39 300 kr 35 200 kr
35-44 43 600 kr 41 000 kr
45-54 47 500 kr 44 300 kr
55-64 41 400 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 43 400 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 37 700 kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 38 300 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Trailerproducent Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 37 000 kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 37 700 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 43 400 kr 44 900 kr 42 400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 46 600 kr 49 600 kr 44 800 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 37 700 kr 38 300 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige 37 300 kr 39 200 kr - kr
Västsverige 38 400 kr 38 000 kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som trailerproducent, ligger på 49 600 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som trailerproducent, ligger på 37 000 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor.

Variationer i lön inom Trailerproducent

Yrkestitel Kvinna Man
Musikproducent 39 900 kr 49 200 kr
Kantor 39 900 kr 49 200 kr
Filmproducent 44 900 kr 42 400 kr
Skådespelare 33 600 kr 34 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Trailerproducent

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Trailerproducent

Visste du att en Trailerproducent i snitt har liknande lön som en Servicechef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Trailerproducent inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken