{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Tidningsutdelare?

Medellönen för en Tidningsutdelare är

30 700 kr

i månaden.

Medellöner för Tidningsutdelare

Snittlön
Snittlön 30 700 kr
Man
Män 30 700 kr
Kvinna
Kvinnor 30 600 kr

Så mycket tjänar en Tidningsutdelare i Sverige

Månadslönen för en Tidningsutdelare i Sverige är i snitt 30 700 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Tidningsutdelare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion där yrket Tidningsutdelare ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Tidningsbud, Reklamutdelare och Tidningsdistributör.

Vad gör en Tidningsutdelare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Tidningsutdelare på följande sätt:
Distribuerar tidningar och reklamblad till hushåll och inrättningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Tidningsutdelare tjänar?

Känner du en Tidningsutdelare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Tidningsutdelare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Tidningsutdelare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 30 000 kr
25-34 30 200 kr 30 200 kr
35-44 31 000 kr 30 800 kr
45-54 30 800 kr 31 100 kr
55-64 30 700 kr 31 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 30 600 kr 30 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Tidningsutdelare Genomsnitt alla yrken
18-24 29 700 kr 28 100 kr
25-34 30 200 kr 35 200 kr
35-44 30 900 kr 41 000 kr
45-54 31 000 kr 44 300 kr
55-64 30 900 kr 42 300 kr
65-66 31 700 kr 38 200 kr
Genomsnitt 30 700 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Tidningsutdelare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 29 200 kr 29 200 kr 29 200 kr
Riket 30 700 kr 30 600 kr 30 700 kr
Småland med öarna 29 500 kr 29 400 kr 29 600 kr
Stockholm 30 300 kr 30 000 kr 30 300 kr
Sydsverige 30 200 kr 30 500 kr 30 100 kr
Västsverige 32 800 kr 32 900 kr 32 800 kr
Östra Mellansverige 31 100 kr 31 000 kr 31 100 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som tidningsutdelare, ligger på 32 900 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer i Västsverige. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 32 800 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som tidningsutdelare, ligger på 29 200 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Norra Mellansverige. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 29 200 kr.

Variationer i lön inom Tidningsutdelare

Yrkestitel Kvinna Man
Tidningsbud 30 600 kr 30 700 kr
Reklamutdelare 30 600 kr 30 700 kr
Tidningsdistributör 30 600 kr 30 700 kr
Kontorsvaktmästare 27 500 kr 28 600 kr
Publikvärd 24 600 kr 25 400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Tidningsutdelare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Tidningsutdelare

Visste du att en Tidningsutdelare i snitt har liknande lön som en Djursjukskötare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Tidningsutdelare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken