{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Sophämtare?

Medellönen för en Sophämtare är

30,100 kr

i månaden.

Medellöner för Sophämtare

Snittlön
Snittlön 30,100 kr
Man
Män 30,100 kr
Kvinna
Kvinnor 30,000 kr

Så mycket tjänar en Sophämtare i Sverige

En Sophämtare i Sverige tjänar i snitt 30,100 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Sophämtare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion där yrket Sophämtare ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Renhållningsarbetare, Snöskottare och Återvinningsarbetare.

Vad gör en Sophämtare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Sophämtare på följande sätt:
Nedmonterar uttjänta fordon, maskiner, apparater m.m. för att återvinna delar och komponenter. Hämtar, tömmer och sorterar sopsäckar och kärl samt annat avfall och skrot. Sopar, spolar, plogar och sandar gator och vägar. Skottar snö samt röjer parker från löv.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Sophämtare tjänar?

Känner du en Sophämtare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Sophämtare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Sophämtare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 29,300 kr 29,700 kr
25-34 30,200 kr 30,200 kr
35-44 31,700 kr 30,200 kr
45-54 - kr 28,800 kr
55-64 - kr 31,500 kr
65-66 - kr 31,800 kr
Genomsnitt 30,400 kr 30,200 kr

 

Ålder Genomsnitt Sophämtare Genomsnitt alla yrken
18-24 29,600 kr 28,100 kr
25-34 30,200 kr 35,200 kr
35-44 30,400 kr 41,000 kr
45-54 28,900 kr 44,300 kr
55-64 31,500 kr 42,300 kr
65-66 31,700 kr 38,200 kr
Genomsnitt 30,200 kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 26,500 kr 26,600 kr
25-34 28,500 kr 28,800 kr
35-44 28,500 kr 29,300 kr
45-54 29,600 kr 29,600 kr
55-64 28,700 kr 29,700 kr
65-66 - kr 29,900 kr
Genomsnitt 28,500 kr 29,200 kr

 

Ålder Genomsnitt Sophämtare Genomsnitt alla yrken
18-24 26,500 kr 26,000 kr
25-34 28,700 kr 32,300 kr
35-44 29,100 kr 37,000 kr
45-54 29,600 kr 39,600 kr
55-64 29,500 kr 39,400 kr
65-66 29,700 kr 41,000 kr
Genomsnitt 29,100 kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 28,600 kr - kr 28,600 kr
Östra Mellansverige 28,900 kr - kr 28,900 kr
Övre Norrland 31,100 kr - kr 31,500 kr
Riket 30,200 kr 30,400 kr 30,200 kr
Småland med öarna 29,800 kr - kr 29,800 kr
Stockholm 31,800 kr 32,600 kr 31,700 kr
Sydsverige 30,900 kr 30,500 kr 31,000 kr
Västsverige 30,500 kr 30,300 kr 30,500 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 28,800 kr 29,100 kr 28,800 kr
Norra Mellansverige 27,700 kr 27,500 kr 27,700 kr
Östra Mellansverige 28,800 kr 28,200 kr 29,000 kr
Övre Norrland 27,000 kr 27,300 kr 26,900 kr
Riket 29,100 kr 28,500 kr 29,200 kr
Småland med öarna 29,300 kr 29,600 kr 29,200 kr
Stockholm 31,100 kr - kr 31,600 kr
Sydsverige 29,900 kr 28,500 kr 30,100 kr
Västsverige 29,700 kr 29,200 kr 29,800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som sophämtare, ligger på 32,600 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 31,800 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som sophämtare, ligger på 24,900 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 25,900 kr.

Variationer i lön inom Sophämtare

Yrkestitel Kvinna Man
Renhållningsarbetare 30,000 kr 30,100 kr
Snöskottare 30,000 kr 30,100 kr
Återvinningsarbetare 30,000 kr 30,100 kr
Demontör 30,000 kr 30,100 kr
Bilskrotare 30,000 kr 30,100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Sophämtare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Sophämtare

Visste du att en Sophämtare i snitt har liknande lön som en Djursjukskötare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Sophämtare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken