{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Trädgårdsarkitekt?

Medellönen för en Trädgårdsarkitekt är

42 700 kr

i månaden.

Medellöner för Trädgårdsarkitekt

Snittlön
Snittlön 42 700 kr
Man
Män 46 000 kr
Kvinna
Kvinnor 40 700 kr

Så mycket tjänar en Trädgårdsarkitekt i Sverige

Månadslönen för en Trädgårdsarkitekt i Sverige är i snitt 42 700 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Trädgårdsarkitekt arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Landskapsarkitekt kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Trädgårdsarkitekt?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Trädgårdsarkitekt på följande sätt:
Utformar och projekterar yttre miljö t.ex. torg, gator, bostadsområden, parker, lekplatser och trädgårdar. Väger samman naturresursbevar­ande aspekter med funktionella, tekniska, ekonomiska och estetiska krav och önskemål till en fungerande helhetslösning i dialog med upp­dragsgivare. Gör växt- och materialsammanställningar. Utarbetar förslag i form av modeller, texter och ritningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Trädgårdsarkitekt tjänar?

Känner du en Trädgårdsarkitekt? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Trädgårdsarkitekt

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Trädgårdsarkitekt löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 33 000 kr - kr
35-44 44 200 kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 40 700 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Trädgårdsarkitekt Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 34 800 kr 35 200 kr
35-44 43 900 kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 42 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 39 200 kr 40 100 kr
35-44 40 400 kr 42 700 kr
45-54 41 200 kr 44 000 kr
55-64 44 100 kr 43 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 40 700 kr 42 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Trädgårdsarkitekt Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 39 500 kr 32 300 kr
35-44 41 800 kr 37 000 kr
45-54 42 800 kr 39 600 kr
55-64 43 800 kr 39 400 kr
65-66 49 500 kr 41 000 kr
Genomsnitt 41 900 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 42 900 kr 40 700 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 43 000 kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 40 800 kr 39 200 kr 41 600 kr
Riket 41 900 kr 40 700 kr 42 900 kr
Småland med öarna 39 300 kr 37 800 kr 40 200 kr
Stockholm 45 400 kr 44 100 kr 46 600 kr
Sydsverige 41 400 kr 40 200 kr 43 400 kr
Västsverige 42 500 kr 41 000 kr 43 200 kr
Östra Mellansverige 39 700 kr 39 700 kr 39 700 kr
Övre Norrland 39 100 kr 37 200 kr 41 700 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som trädgårdsarkitekt, ligger på 51 100 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som trädgårdsarkitekt, ligger på 33 000 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor.

Variationer i lön inom Trädgårdsarkitekt

Yrkestitel Kvinna Man
Arkitekt 42 600 kr 44 100 kr
Inredningsarkitekt 42 600 kr 44 100 kr
Landskapsarkitekt 40 700 kr 46 000 kr
Planarkitekt 44 000 kr 45 200 kr
Lantmätare 43 400 kr 47 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Trädgårdsarkitekt

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Trädgårdsarkitekt

Visste du att en Trädgårdsarkitekt i snitt har liknande lön som en Servicechef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Trädgårdsarkitekt inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken