{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Tullinspektör?

Medellönen för en Tullinspektör är
37 500 kr
i månaden.

Medellöner för Tullinspektör

Snittlön
Snittlön 37 500 kr
Man
Män 38 600 kr
Kvinna
Kvinnor 35 700 kr

Så mycket tjänar en Tullinspektör i Sverige

En Tullinspektör i Sverige tjänar i snitt 37 500 kr i månadslön.

Lönen för en Tullinspektör kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Tullinspektör så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där yrket Tullinspektör ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Tulltjänsteman , Tullspecialist  och Tullaspirant  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Tullinspektör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Tullinspektör på följande sätt:
Övervakar person- och godstrafik vid rikets gränser och kontrollerar att tullbestämmelser efterlevs. Bevakar att tull, mervärdesskatt och andra avgifter betalas vid import. Övervakar sjötrafik samt säkerheten och miljöskyddet till sjöss. Kontrollerar att fiskeregler följs.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Tullinspektör tjänar?

Känner du en Tullinspektör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Tullinspektör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Tullinspektör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Tullinspektör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt - kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 27 300 kr 28 000 kr
25-34 31 900 kr 33 100 kr
35-44 36 500 kr 38 200 kr
45-54 38 200 kr 43 200 kr
55-64 38 800 kr 41 700 kr
65-66 - kr 42 800 kr
Genomsnitt 35 700 kr 38 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Tullinspektör Genomsnitt alla yrken
18-24 27 800 kr 25 300 kr
25-34 32 600 kr 31 400 kr
35-44 37 600 kr 36 200 kr
45-54 41 400 kr 38 600 kr
55-64 40 500 kr 38 400 kr
65-66 41 700 kr 40 300 kr
Genomsnitt 37 500 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 39 500 kr 35 000 kr 42 200 kr
Norra Mellansverige 36 400 kr 31 200 kr 38 700 kr
Riket 37 500 kr 35 700 kr 38 600 kr
Småland med öarna 41 600 kr 38 700 kr 41 900 kr
Stockholm 37 400 kr 35 800 kr 38 400 kr
Sydsverige 35 600 kr 35 000 kr 36 000 kr
Västsverige 38 000 kr 36 600 kr 38 900 kr
Östra Mellansverige 50 300 kr 42 600 kr 55 000 kr
Övre Norrland 36 200 kr 33 400 kr 37 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som tullinspektör, ligger på 55 000 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i Östra Mellansverige. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 42 600 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som tullinspektör, ligger på 27 300 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 28 000 kr.

Variationer i lön inom Tullinspektör

Yrkestitel Kvinna Man
Skattehandläggare 33 400 kr 34 500 kr
Besiktningsingenjör inom bilprovning 41 400 kr 38 100 kr
Bygglovshandläggare 38 700 kr 40 500 kr
Brandingenjör 38 700 kr 40 500 kr
Byggnadsinspektör 38 700 kr 40 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Tullinspektör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Tullinspektör

Visste du att en Tullinspektör i snitt har liknande lön som en VD restaurang?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Tullinspektör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken