{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Kustbevakningsassistent?

Medellönen för en Kustbevakningsassistent är

38 300 kr

i månaden.

Medellöner för Kustbevakningsassistent

Snittlön
Snittlön 38 300 kr
Man
Män 39 500 kr
Kvinna
Kvinnor 36 500 kr

Så mycket tjänar en Kustbevakningsassistent i Sverige

Månadslönen för en Kustbevakningsassistent i Sverige är i snitt 38 300 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Kustbevakningsassistent arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där yrket Kustbevakningsassistent ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Tulltjänsteman, Tullspecialist och Tullaspirant.

Vad gör en Kustbevakningsassistent?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Kustbevakningsassistent på följande sätt:
Övervakar person- och godstrafik vid rikets gränser och kontrollerar att tullbestämmelser efterlevs. Bevakar att tull, mervärdesskatt och andra avgifter betalas vid import. Övervakar sjötrafik samt säkerheten och miljöskyddet till sjöss. Kontrollerar att fiskeregler följs.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Kustbevakningsassistent tjänar?

Känner du en Kustbevakningsassistent? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Kustbevakningsassistent

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Kustbevakningsassistent löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Kustbevakningsassistent Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 34 700 kr 35 700 kr
25-34 33 500 kr 34 700 kr
35-44 36 200 kr 39 500 kr
45-54 38 500 kr 41 900 kr
55-64 38 600 kr 43 200 kr
65-66 38 000 kr 41 600 kr
Genomsnitt 36 500 kr 39 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Kustbevakningsassistent Genomsnitt alla yrken
18-24 35 400 kr 26 000 kr
25-34 34 200 kr 32 300 kr
35-44 38 200 kr 37 000 kr
45-54 40 600 kr 39 600 kr
55-64 41 100 kr 39 400 kr
65-66 40 100 kr 41 000 kr
Genomsnitt 38 300 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 38 900 kr 36 200 kr 41 300 kr
Norra Mellansverige 35 100 kr 31 400 kr 37 500 kr
Riket 38 300 kr 36 500 kr 39 500 kr
Småland med öarna 43 200 kr 41 900 kr 43 300 kr
Stockholm 38 400 kr 36 700 kr 39 800 kr
Sydsverige 37 000 kr 35 800 kr 37 900 kr
Västsverige 38 700 kr 37 200 kr 39 900 kr
Östra Mellansverige 44 200 kr 40 400 kr 48 100 kr
Övre Norrland 37 700 kr 36 500 kr 38 300 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som kustbevakningsassistent, ligger på 48 100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i Östra Mellansverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som kustbevakningsassistent, ligger på 31 400 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor i Norra Mellansverige. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 34 700 kr.

Variationer i lön inom Kustbevakningsassistent

Yrkestitel Kvinna Man
Skattehandläggare 34 100 kr 35 000 kr
Besiktningsingenjör inom bilprovning 42 400 kr 37 400 kr
Bygglovshandläggare 38 900 kr 43 000 kr
Brandingenjör 38 900 kr 43 000 kr
Byggnadsinspektör 38 900 kr 43 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Kustbevakningsassistent

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Kustbevakningsassistent

Visste du att en Kustbevakningsassistent i snitt har liknande lön som en Livsmedelsinspektör?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Kustbevakningsassistent inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken