{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Utlastare?

Medellönen för en Utlastare är

32 700 kr

i månaden.

Medellöner för Utlastare

Snittlön
Snittlön 32 700 kr
Man
Män 32 800 kr
Kvinna
Kvinnor 32 400 kr

Så mycket tjänar en Utlastare i Sverige

I Sverige tjänar en Utlastare i snitt 32 700 kr i månadslön.

Beroende på var en Utlastare arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Truckoperatör, Truckförare, lyfttruck och Traktorförare, industri kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Utlastare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Utlastare på följande sätt:
Använder truck eller liknande fordon som transporterar, lyfter, lastar, lossar och staplar gods.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Utlastare tjänar?

Känner du en Utlastare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Utlastare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Utlastare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 29 700 kr 30 200 kr
25-34 32 900 kr 32 400 kr
35-44 31 700 kr 32 900 kr
45-54 33 600 kr 33 900 kr
55-64 33 800 kr 33 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 32 400 kr 32 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Utlastare Genomsnitt alla yrken
18-24 30 100 kr 28 100 kr
25-34 32 500 kr 35 200 kr
35-44 32 800 kr 41 000 kr
45-54 33 800 kr 44 300 kr
55-64 33 500 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 32 700 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Utlastare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 32 600 kr - kr 32 700 kr
Norra Mellansverige 33 500 kr 32 100 kr 33 700 kr
Riket 32 700 kr 32 400 kr 32 800 kr
Småland med öarna 31 300 kr 30 700 kr 31 400 kr
Stockholm 31 600 kr 30 500 kr 31 900 kr
Sydsverige 31 800 kr 31 100 kr 31 900 kr
Västsverige 33 900 kr 34 200 kr 33 900 kr
Östra Mellansverige 32 500 kr 32 100 kr 32 600 kr
Övre Norrland 35 300 kr - kr 35 000 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som utlastare, ligger på 35 300 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer i Övre Norrland.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som utlastare, ligger på 29 700 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 30 200 kr.

Variationer i lön inom Utlastare

Yrkestitel Kvinna Man
Skogsmaskinförare - kr 30 400 kr
Grävmaskinist 31 800 kr 34 800 kr
Anläggningsmaskinförare 31 800 kr 34 800 kr
Kranförare - kr 35 700 kr
Tornkranförare - kr 35 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Utlastare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Utlastare

Visste du att en Utlastare i snitt har liknande lön som en Sfi lärare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Utlastare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken