{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en VD, inom trädgård, utan chefshierarki?

Medellönen för en VD, inom trädgård, utan chefshierarki är

26 500 kr

i månaden.

Medellöner för VD, inom trädgård, utan chefshierarki

Snittlön
Snittlön 26 500 kr
Man
Män 26 900 kr
Kvinna
Kvinnor 26 300 kr

Så mycket tjänar en VD, inom trädgård, utan chefshierarki i Sverige

Den senaste statistiken visar att en VD, inom trädgård, utan chefshierarki tjänar 26 500 kr i månadslön i snitt.

Lönen för en VD, inom trädgård, utan chefshierarki kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en VD, inom trädgård, utan chefshierarki så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Du hittar även andra löner i samma yrkesområde som till exempel Trädgårdsarbetare, VD trädgård och Växthusarbetare.

Vad gör en VD, inom trädgård, utan chefshierarki?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en VD, inom trädgård, utan chefshierarki på följande sätt:
Bedriver trädgårdsodling. Odlar och skördar köksväxter i växthus samt plantskoleväxter, prydnadsväxter och svamp. Sår, förökar, planterar, gallrar och beskär trädgårdsväxter. Bearbetar jorden, gödslar och rensar ogräs.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik VD, inom trädgård, utan chefshierarki tjänar?

Känner du en VD, inom trädgård, utan chefshierarki? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik VD, inom trädgård, utan chefshierarki

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av VD, inom trädgård, utan chefshierarki löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 26 300 kr 26 900 kr

 

Ålder Genomsnitt VD, inom trädgård, utan chefshierarki Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 25 800 kr 41 000 kr
45-54 27 600 kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 26 500 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt VD, inom trädgård, utan chefshierarki Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 26 500 kr 26 300 kr 26 900 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige 26 500 kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vd, inom trädgård, utan chefshierarki, ligger på 27 600 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vd, inom trädgård, utan chefshierarki, ligger på 25 800 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom VD, inom trädgård, utan chefshierarki

Yrkestitel Kvinna Man
Trädgårdsarbetare 26 300 kr 26 900 kr
Arborist 28 200 kr 29 500 kr
Trädgårdsmästare 28 200 kr 29 500 kr
Parkarbetare 28 200 kr 29 500 kr
Kyrkogårdsarbetare 28 200 kr 29 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en VD, inom trädgård, utan chefshierarki

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en VD, inom trädgård, utan chefshierarki

Visste du att en VD, inom trädgård, utan chefshierarki i snitt har liknande lön som en Militär?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en VD, inom trädgård, utan chefshierarki inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken