{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en VD sekreterare?

Medellönen för en VD sekreterare är

37 800 kr

i månaden.

Medellöner för VD sekreterare

Snittlön
Snittlön 37 800 kr
Man
Män 37 900 kr
Kvinna
Kvinnor 37 800 kr

Så mycket tjänar en VD sekreterare i Sverige

Den senaste statistiken visar att en VD sekreterare tjänar 37 800 kr i månadslön i snitt.

Lönen för en VD sekreterare kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en VD sekreterare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en VD assistent, Chefssekreterare och Teatersekreterare kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en VD sekreterare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en VD sekreterare på följande sätt:
Bevakar, förbereder, samordnar och följer upp ärenden och beslut som stöd till chefer, ledningsgrupp och koncernledning m.fl. Förbereder rapporter. Medverkar vid utredningsarbete. Förbereder och arrangerar styrelsemöten, konferenser och liknande. Upprättar protokoll, gör sammanfattningar och översättningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik VD sekreterare tjänar?

Känner du en VD sekreterare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik VD sekreterare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av VD sekreterare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 38 600 kr - kr
35-44 37 800 kr - kr
45-54 45 100 kr - kr
55-64 42 300 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 41 700 kr 40 300 kr

 

Ålder Genomsnitt VD sekreterare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 38 100 kr 35 200 kr
35-44 38 600 kr 41 000 kr
45-54 45 700 kr 44 300 kr
55-64 41 500 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 41 400 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 27 300 kr 26 700 kr
25-34 31 900 kr 32 200 kr
35-44 33 600 kr 34 900 kr
45-54 34 700 kr 35 900 kr
55-64 34 600 kr 35 700 kr
65-66 35 900 kr 32 400 kr
Genomsnitt 34 000 kr 34 200 kr

 

Ålder Genomsnitt VD sekreterare Genomsnitt alla yrken
18-24 27 200 kr 26 000 kr
25-34 32 000 kr 32 300 kr
35-44 33 800 kr 37 000 kr
45-54 34 900 kr 39 600 kr
55-64 34 600 kr 39 400 kr
65-66 35 700 kr 41 000 kr
Genomsnitt 34 000 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 41 400 kr 41 700 kr 40 300 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 45 500 kr 44 900 kr - kr
Sydsverige 39 900 kr 40 200 kr - kr
Västsverige 41 000 kr 41 100 kr - kr
Östra Mellansverige 36 800 kr 37 600 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 32 700 kr 32 700 kr 32 800 kr
Norra Mellansverige 32 800 kr 32 600 kr 34 200 kr
Riket 34 000 kr 34 000 kr 34 200 kr
Småland med öarna 31 900 kr 31 800 kr 32 300 kr
Stockholm 36 900 kr 36 900 kr 36 600 kr
Sydsverige 33 100 kr 33 100 kr 33 000 kr
Västsverige 33 900 kr 33 800 kr 34 800 kr
Östra Mellansverige 32 900 kr 33 000 kr 32 100 kr
Övre Norrland 34 000 kr 34 100 kr 33 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vd sekreterare, ligger på 50 900 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom regionsektorn och har en forskarutbildning.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vd sekreterare, ligger på 22 100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 24 900 kr.

Variationer i lön inom VD sekreterare

Yrkestitel Kvinna Man
Paralegal 33 700 kr 37 500 kr
Domstolshandläggare 33 700 kr 37 500 kr
Juristassistent 33 700 kr 37 500 kr
Domstolssekreterare 33 700 kr 37 500 kr
VD assistent 37 800 kr 37 900 kr

Fler yrken med samma statistik som en VD sekreterare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en VD sekreterare

Visste du att en VD sekreterare i snitt har liknande lön som en Specialistofficer?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en VD sekreterare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken