Privatpersoner på Ingersbyn Lilla Fekängen 1 (1 st)