Privatpersoner på Överjärva gård Inspektorsbostaden (2 st)