{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en A-fotograf?

Medellönen för en A-fotograf är

36,400 kr

i månaden.

Medellöner för A-fotograf

Snittlön
Snittlön 36,400 kr
Man
Män 37,900 kr
Kvinna
Kvinnor - kr

Så mycket tjänar en A-fotograf i Sverige

En A-fotograf i Sverige tjänar i snitt 36,400 kr i månadslön.

Beroende på var en A-fotograf arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Fotograf, Redigerare och Bildbehandlare.

Vad gör en A-fotograf?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en A-fotograf på följande sätt:
Tar stillbilder och rörliga bilder för kommersiella, konstnärliga, industriella och vetenskapliga ändamål. Bearbetar bildkomposition. Sammanställer och redigerar inspelat material till färdigt program eller film.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik A-fotograf tjänar?

Känner du en A-fotograf? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik A-fotograf

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av A-fotograf löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr 37,900 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 37,900 kr

 

Ålder Genomsnitt A-fotograf Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28,100 kr
25-34 36,100 kr 35,200 kr
35-44 42,900 kr 41,000 kr
45-54 38,900 kr 44,300 kr
55-64 40,400 kr 42,300 kr
65-66 - kr 38,200 kr
Genomsnitt 36,400 kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 36,100 kr
35-44 36,500 kr 38,700 kr
45-54 35,300 kr 37,600 kr
55-64 36,200 kr 36,500 kr
65-66 - kr 33,800 kr
Genomsnitt 35,900 kr 37,100 kr

 

Ålder Genomsnitt A-fotograf Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26,000 kr
25-34 35,700 kr 32,300 kr
35-44 37,500 kr 37,000 kr
45-54 36,600 kr 39,600 kr
55-64 36,400 kr 39,400 kr
65-66 33,800 kr 41,000 kr
Genomsnitt 36,500 kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Riket 36,400 kr - kr 37,900 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 44,000 kr 44,200 kr 43,900 kr
Sydsverige 26,700 kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 37,600 kr - kr - kr
Östra Mellansverige 35,200 kr 33,800 kr 36,600 kr
Övre Norrland 40,600 kr - kr 42,900 kr
Riket 36,500 kr 35,900 kr 37,100 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 37,500 kr 37,700 kr 37,400 kr
Sydsverige 32,600 kr - kr 32,100 kr
Västsverige 36,800 kr 35,400 kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som a-fotograf, ligger på 44,600 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 44,200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som a-fotograf, ligger på 26,700 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor i Sydsverige.

Variationer i lön inom A-fotograf

Yrkestitel Kvinna Man
Fotograf - kr 37,900 kr
Redigerare - kr 37,900 kr
Dekoratör 37,900 kr 40,600 kr
Inredningsdesigner 37,900 kr 40,600 kr
Föreläsare 37,700 kr 35,000 kr

Fler yrken med samma statistik som en A-fotograf

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en A-fotograf

Visste du att en A-fotograf i snitt har liknande lön som en Byggnadsantikvarie?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en A-fotograf inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken