{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Avfettare?

Medellönen för en Avfettare är
31 100 kr
i månaden.

Medellöner för Avfettare

Snittlön
Snittlön 31 100 kr
Man
Män 31 300 kr
Kvinna
Kvinnor 29 800 kr

Så mycket tjänar en Avfettare i Sverige

En Avfettare i Sverige tjänar i snitt 31 100 kr i månadslön.

Lönen för en Avfettare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Avfettare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. där yrket Avfettare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Ytbehandlare inom metall , Ytbehandlare, metalliserare  och Varmförtennare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Avfettare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Avfettare på följande sätt:
Styr och övervakar maskiner och utrustning som putsar, pläterar eller ytbehandlar metall eller metallföremål i syfte att öka motståndskraften mot frätning och förslitning, för dekorativa ändamål eller för att ge metall elektriska eller magnetiska egenskaper.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Avfettare tjänar?

Känner du en Avfettare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Avfettare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Avfettare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 30 700 kr
25-34 - kr 30 600 kr
35-44 - kr 31 500 kr
45-54 - kr 31 700 kr
55-64 - kr 32 100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 29 800 kr 31 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Avfettare Genomsnitt alla yrken
18-24 30 300 kr 27 000 kr
25-34 30 400 kr 33 800 kr
35-44 31 200 kr 39 600 kr
45-54 31 400 kr 42 700 kr
55-64 31 900 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 31 100 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Avfettare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 31 100 kr 29 800 kr 31 300 kr
Småland med öarna 30 700 kr - kr 31 100 kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige 30 200 kr - kr 30 200 kr
Västsverige 33 200 kr - kr 33 100 kr
Östra Mellansverige 31 500 kr - kr 31 700 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som avfettare, ligger på 33 200 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer i Västsverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som avfettare, ligger på 29 800 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 30 200 kr.

Variationer i lön inom Avfettare

Yrkestitel Kvinna Man
Ytbehandlare inom metall 29 800 kr 31 300 kr
Förtennare 29 800 kr 31 300 kr
Valsare 34 700 kr 35 400 kr
Pressgjutare 33 400 kr 34 700 kr
Kärnmakare 33 400 kr 34 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Avfettare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Avfettare

Visste du att en Avfettare i snitt har liknande lön som en Industridoktorand?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Avfettare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken