{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Avfettare?

Medellönen för en Avfettare är

31,100 kr

i månaden.

Medellöner för Avfettare

Snittlön
Snittlön 31,100 kr
Man
Män 31,400 kr
Kvinna
Kvinnor 29,500 kr

Så mycket tjänar en Avfettare i Sverige

En Avfettare i Sverige tjänar i snitt 31,100 kr i månadslön.

Beroende på var en Avfettare arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Ytbehandlare inom metall, Ytbehandlare, metalliserare och Varmförtennare.

Vad gör en Avfettare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Avfettare på följande sätt:
Styr och övervakar maskiner och utrustning som putsar, pläterar eller ytbehandlar metall eller metallföremål i syfte att öka motståndskraften mot frätning och förslitning, för dekorativa ändamål eller för att ge metall elektriska eller magnetiska egenskaper.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Avfettare tjänar?

Känner du en Avfettare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Avfettare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Avfettare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 30,400 kr
25-34 - kr 30,800 kr
35-44 - kr 32,000 kr
45-54 - kr 31,800 kr
55-64 - kr 32,000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 29,500 kr 31,400 kr

 

Ålder Genomsnitt Avfettare Genomsnitt alla yrken
18-24 29,800 kr 28,100 kr
25-34 30,500 kr 35,200 kr
35-44 31,500 kr 41,000 kr
45-54 31,400 kr 44,300 kr
55-64 31,700 kr 42,300 kr
65-66 - kr 38,200 kr
Genomsnitt 31,100 kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Avfettare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26,000 kr
25-34 - kr 32,300 kr
35-44 - kr 37,000 kr
45-54 - kr 39,600 kr
55-64 - kr 39,400 kr
65-66 - kr 41,000 kr
Genomsnitt - kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 32,100 kr - kr 32,200 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Riket 31,100 kr 29,500 kr 31,400 kr
Småland med öarna 29,900 kr - kr 30,400 kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige 30,200 kr - kr - kr
Västsverige 32,700 kr - kr 32,900 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som avfettare, ligger på 32,900 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Västsverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som avfettare, ligger på 29,300 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer och har en gymnasial utbildning på 3 år.

Variationer i lön inom Avfettare

Yrkestitel Kvinna Man
Ytbehandlare inom metall 29,500 kr 31,400 kr
Förtennare 29,500 kr 31,400 kr
Valsare 35,500 kr 36,500 kr
Pressgjutare 35,600 kr 36,400 kr
Kärnmakare 35,600 kr 36,400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Avfettare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Avfettare

Visste du att en Avfettare i snitt har liknande lön som en Industridoktorand?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Avfettare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken