{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Bostadsförvaltare?

Medellönen för en Bostadsförvaltare är

48 800 kr

i månaden.

Medellöner för Bostadsförvaltare

Snittlön
Snittlön 48 800 kr
Man
Män 49 300 kr
Kvinna
Kvinnor 47 900 kr

Så mycket tjänar en Bostadsförvaltare i Sverige

Månadslönen för en Bostadsförvaltare i Sverige är i snitt 48 800 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Bostadsförvaltare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där yrket Bostadsförvaltare ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Fastighetsförvaltare, Vicevärd och Skolintendent.

Vad gör en Bostadsförvaltare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Bostadsförvaltare på följande sätt:
Förvaltar fastigheter, svarar för uthyrning och besiktning samt skriver underhållsplaner. Förhandlar om hyror samt ansvarar för ekonomiska kalkyler och upprättar kontrakt. Tar in och granskar offerter.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Bostadsförvaltare tjänar?

Känner du en Bostadsförvaltare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Bostadsförvaltare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Bostadsförvaltare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 42 700 kr 41 300 kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr 49 900 kr
55-64 48 700 kr 50 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 47 900 kr 49 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Bostadsförvaltare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 41 900 kr 35 200 kr
35-44 56 100 kr 41 000 kr
45-54 51 200 kr 44 300 kr
55-64 50 000 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 48 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 41 900 kr 42 800 kr
35-44 44 600 kr 47 300 kr
45-54 47 200 kr 46 700 kr
55-64 48 500 kr 46 600 kr
65-66 - kr 49 800 kr
Genomsnitt 46 500 kr 46 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Bostadsförvaltare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 42 400 kr 32 300 kr
35-44 46 300 kr 37 000 kr
45-54 46 900 kr 39 600 kr
55-64 47 300 kr 39 400 kr
65-66 49 600 kr 41 000 kr
Genomsnitt 46 600 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 46 600 kr - kr - kr
Riket 48 900 kr 47 900 kr 49 300 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 48 800 kr 47 200 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 55 800 kr - kr 53 800 kr
Östra Mellansverige 41 100 kr - kr 43 100 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 41 100 kr 43 300 kr 39 300 kr
Norra Mellansverige 45 600 kr 43 600 kr 49 500 kr
Riket 46 600 kr 46 500 kr 46 700 kr
Småland med öarna 41 600 kr 48 600 kr 36 000 kr
Stockholm 47 500 kr 47 600 kr 47 400 kr
Sydsverige 45 100 kr 45 700 kr 44 900 kr
Västsverige 44 500 kr 44 100 kr 44 900 kr
Östra Mellansverige 48 200 kr 47 000 kr 48 700 kr
Övre Norrland 48 400 kr - kr 48 400 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som bostadsförvaltare, ligger på 56 100 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som bostadsförvaltare, ligger på 36 000 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i Småland med öarna. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 38 300 kr.

Variationer i lön inom Bostadsförvaltare

Yrkestitel Kvinna Man
Speditör 35 600 kr 38 700 kr
Arbetsförmedlare 33 500 kr 33 700 kr
Arbetskonsulent 33 500 kr 33 700 kr
Fastighetsmäklare 35 700 kr 41 800 kr
Fastighetsförvaltare 47 900 kr 49 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Bostadsförvaltare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Bostadsförvaltare

Visste du att en Bostadsförvaltare i snitt har liknande lön som en Fysiker?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Bostadsförvaltare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken