{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Butiksföreståndare?

Medellönen för en Butiksföreståndare är
35 200 kr
i månaden.

Medellöner för Butiksföreståndare

Snittlön
Snittlön 35 200 kr
Man
Män 38 700 kr
Kvinna
Kvinnor 32 700 kr

Så mycket tjänar en Butiksföreståndare i Sverige

En Butiksföreståndare i Sverige tjänar i snitt 35 200 kr i månadslön.

Lönen för en Butiksföreståndare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Butiksföreståndare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Service-, omsorgs- och försäljningsyrken där yrket Butiksföreståndare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Shop controller , Leasingchef  och Köpman  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Butiksföreståndare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Butiksföreståndare på följande sätt:
Ansvarar och planerar för drift och löpande verk­samhet i butik. Leder, fördelar, kontrollerar och följer upp arbetet i butiken. Anställer och introducerar medarbetare. Deltar i den dagliga säljverksamheten. Driver kaféverksamhet.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Butiksföreståndare tjänar?

Känner du en Butiksföreståndare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Butiksföreståndare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Butiksföreståndare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 26 400 kr - kr
25-34 30 500 kr 33 700 kr
35-44 35 000 kr 39 500 kr
45-54 34 200 kr 41 800 kr
55-64 34 500 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 32 700 kr 38 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Butiksföreståndare Genomsnitt alla yrken
18-24 29 000 kr 27 000 kr
25-34 31 200 kr 33 800 kr
35-44 37 200 kr 39 600 kr
45-54 37 400 kr 42 700 kr
55-64 35 800 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 35 200 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Butiksföreståndare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 33 800 kr 32 200 kr - kr
Riket 35 200 kr 32 700 kr 38 700 kr
Småland med öarna 35 500 kr 35 500 kr - kr
Stockholm 36 300 kr 31 800 kr 39 500 kr
Sydsverige 33 400 kr 32 500 kr 36 700 kr
Västsverige 35 700 kr 32 300 kr 40 600 kr
Östra Mellansverige 35 200 kr 34 100 kr 37 600 kr
Övre Norrland 33 800 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som butiksföreståndare, ligger på 41 800 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som butiksföreståndare, ligger på 26 400 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Butiksföreståndare

Yrkestitel Kvinna Man
Butikssäljare 28 900 kr 30 400 kr
Bilförsäljare 29 500 kr 31 000 kr
Butiksbiträde 29 500 kr 31 000 kr
Florist 29 500 kr 31 000 kr
Apotekstekniker 29 800 kr 27 900 kr

Sök lönestatistik för alla yrken