{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Färskvaruchef?

Medellönen för en Färskvaruchef är

35 500 kr

i månaden.

Medellöner för Färskvaruchef

Snittlön
Snittlön 35 500 kr
Man
Män 37 600 kr
Kvinna
Kvinnor 34 300 kr

Så mycket tjänar en Färskvaruchef i Sverige

I Sverige tjänar en Färskvaruchef i snitt 35 500 kr i månadslön.

Beroende på var en Färskvaruchef arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Service-, omsorgs- och försäljningsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Shop controller, Leasingchef och Köpman kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Färskvaruchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Färskvaruchef på följande sätt:
Ansvarar och planerar för drift och löpande verk­samhet i butik. Leder, fördelar, kontrollerar och följer upp arbetet i butiken. Anställer och introducerar medarbetare. Deltar i den dagliga säljverksamheten. Driver kaféverksamhet.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Färskvaruchef tjänar?

Känner du en Färskvaruchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Färskvaruchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Färskvaruchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 28 500 kr - kr
25-34 33 000 kr 34 400 kr
35-44 33 900 kr 36 900 kr
45-54 36 800 kr 40 800 kr
55-64 34 700 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 34 300 kr 37 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Färskvaruchef Genomsnitt alla yrken
18-24 28 700 kr 28 100 kr
25-34 33 300 kr 35 200 kr
35-44 35 200 kr 41 000 kr
45-54 38 200 kr 44 300 kr
55-64 36 400 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 35 500 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Färskvaruchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 36 400 kr 32 300 kr - kr
Riket 35 500 kr 34 300 kr 37 600 kr
Småland med öarna 32 600 kr 33 300 kr - kr
Stockholm 40 900 kr 39 000 kr 43 400 kr
Sydsverige 35 300 kr 35 200 kr 35 300 kr
Västsverige 33 200 kr 32 300 kr 36 000 kr
Östra Mellansverige 34 900 kr 34 300 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som färskvaruchef, ligger på 43 400 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som färskvaruchef, ligger på 28 500 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Färskvaruchef

Yrkestitel Kvinna Man
Butikssäljare 30 400 kr 31 700 kr
Bilförsäljare 30 300 kr 31 900 kr
Butiksbiträde 30 300 kr 31 900 kr
Florist 30 300 kr 31 900 kr
Apotekstekniker 30 500 kr 29 700 kr

Sök lönestatistik för alla yrken