{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Byråchef mediabyrå?

Medellönen för en Byråchef mediabyrå är

62 300 kr

i månaden.

Medellöner för Byråchef mediabyrå

Snittlön
Snittlön 62 300 kr
Man
Män 61 600 kr
Kvinna
Kvinnor 62 900 kr

Så mycket tjänar en Byråchef mediabyrå i Sverige

Månadslönen för en Byråchef mediabyrå i Sverige är i snitt 62 300 kr.

Beroende på var en Byråchef mediabyrå arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du hittar även andra löner i samma yrkesområde som till exempel VD, inom information och PR, utan chefshierarki, VD information och pr och Reklamchef, verksamhetsnära chef.

Vad gör en Byråchef mediabyrå?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Byråchef mediabyrå på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefs­hierarki som utför specialiserade tjänster inom informations-, kommunikations-, reklam eller PR-verksamhet. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal inom information, kommunikation, reklam och PR.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Byråchef mediabyrå tjänar?

Känner du en Byråchef mediabyrå? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Byråchef mediabyrå

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Byråchef mediabyrå löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 61 200 kr 57 700 kr
45-54 70 000 kr 67 000 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 65 100 kr 61 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Byråchef mediabyrå Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 58 900 kr 39 600 kr
45-54 68 500 kr 42 700 kr
55-64 75 400 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 63 200 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 43 500 kr 35 200 kr
35-44 54 900 kr 52 800 kr
45-54 60 000 kr 59 800 kr
55-64 60 800 kr 61 300 kr
65-66 50 700 kr 75 700 kr
Genomsnitt 58 500 kr 58 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Byråchef mediabyrå Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 42 100 kr 31 400 kr
35-44 54 500 kr 36 200 kr
45-54 60 000 kr 38 600 kr
55-64 61 000 kr 38 400 kr
65-66 63 200 kr 40 300 kr
Genomsnitt 58 600 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 63 200 kr 65 100 kr 61 900 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 65 200 kr 65 400 kr 65 100 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 61 200 kr 62 900 kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 56 300 kr 56 200 kr - kr
Norra Mellansverige 55 600 kr 55 200 kr 56 300 kr
Riket 58 600 kr 58 500 kr 58 900 kr
Småland med öarna 54 900 kr 55 300 kr 53 500 kr
Stockholm 62 900 kr 62 900 kr 63 100 kr
Sydsverige 55 000 kr 55 400 kr 53 600 kr
Västsverige 55 900 kr 55 400 kr 57 700 kr
Östra Mellansverige 57 500 kr 57 500 kr 57 300 kr
Övre Norrland 54 000 kr 51 900 kr 57 000 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som byråchef mediabyrå, ligger på 75 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 70 000 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som byråchef mediabyrå, ligger på 35 200 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 36 400 kr.

Variationer i lön inom Byråchef mediabyrå

Yrkestitel Kvinna Man
Kommunikationschef 80 300 kr - kr
Presschef 80 300 kr - kr
Informationschef 80 300 kr - kr
PR chef 80 300 kr - kr
Mediachef 80 300 kr - kr

Fler yrken med samma statistik som en Byråchef mediabyrå

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Byråchef mediabyrå

Visste du att en Byråchef mediabyrå i snitt har liknande lön som en Skolledare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Byråchef mediabyrå inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken