{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Informationsdirektör?

Medellönen för en Informationsdirektör är

64 400 kr

i månaden.

Medellöner för Informationsdirektör

Snittlön
Snittlön 64 400 kr
Man
Män 67 400 kr
Kvinna
Kvinnor 62 000 kr

Så mycket tjänar en Informationsdirektör i Sverige

I Sverige tjänar en Informationsdirektör i snitt 64 400 kr i månadslön.

Beroende på var en Informationsdirektör arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som VD, inom information och PR, utan chefshierarki, VD information och pr och Reklamchef, verksamhetsnära chef.

Vad gör en Informationsdirektör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Informationsdirektör på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefs­hierarki som utför specialiserade tjänster inom informations-, kommunikations-, reklam eller PR-verksamhet. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal inom information, kommunikation, reklam och PR.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Informationsdirektör tjänar?

Känner du en Informationsdirektör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Informationsdirektör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Informationsdirektör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 61 700 kr - kr
45-54 70 200 kr 64 800 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 62 800 kr 68 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Informationsdirektör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 52 900 kr 35 200 kr
35-44 71 400 kr 41 000 kr
45-54 67 800 kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 65 400 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 48 800 kr 44 300 kr
35-44 55 300 kr 56 300 kr
45-54 60 700 kr 61 100 kr
55-64 62 300 kr 63 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 59 700 kr 60 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Informationsdirektör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 46 700 kr 32 300 kr
35-44 55 500 kr 37 000 kr
45-54 60 800 kr 39 600 kr
55-64 62 600 kr 39 400 kr
65-66 64 900 kr 41 000 kr
Genomsnitt 59 800 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 65 400 kr 62 800 kr 68 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 68 200 kr 61 300 kr 77 600 kr
Sydsverige 67 100 kr - kr - kr
Västsverige 61 700 kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 57 600 kr 57 500 kr - kr
Norra Mellansverige 56 000 kr 55 100 kr 58 300 kr
Riket 59 800 kr 59 700 kr 60 100 kr
Småland med öarna 56 100 kr 56 600 kr 54 400 kr
Stockholm 64 100 kr 64 000 kr 64 400 kr
Sydsverige 56 700 kr 57 300 kr 54 200 kr
Västsverige 57 600 kr 57 700 kr 57 400 kr
Östra Mellansverige 58 500 kr 58 700 kr 57 800 kr
Övre Norrland 55 700 kr 51 900 kr 61 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som informationsdirektör, ligger på 80 900 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 70 200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som informationsdirektör, ligger på 36 900 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 48 800 kr.

Variationer i lön inom Informationsdirektör

Yrkestitel Kvinna Man
Kommunikationschef 77 900 kr 75 100 kr
Presschef 77 900 kr 75 100 kr
Informationschef 77 900 kr 75 100 kr
PR chef 77 900 kr 75 100 kr
Mediachef 77 900 kr 75 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Informationsdirektör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Informationsdirektör

Visste du att en Informationsdirektör i snitt har liknande lön som en HR chef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Informationsdirektör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken