{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Chefsgymnast?

Medellönen för en Chefsgymnast är
34 500 kr
i månaden.

Medellöner för Chefsgymnast

Snittlön
Snittlön 34 500 kr
Man
Män 34 000 kr
Kvinna
Kvinnor 34 700 kr

Så mycket tjänar en Chefsgymnast i Sverige

En Chefsgymnast i Sverige tjänar i snitt 34 500 kr i månadslön.

Lönen för en Chefsgymnast kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Chefsgymnast så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Chefsgymnast ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Fysioterapeut , Sjukgymnast  och Mensendiecksjukgymnast  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Chefsgymnast?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Chefsgymnast på följande sätt:
Undersöker, diagnostiserar och behandlar patienter som har eller riskerar att få funktionsnedsättningar till följd av sjukdomar eller skador i olika organsystem, t.ex. andningsorgan, cirkulationssystem, nervsystem, rörelseorgan och psykisk ohälsa.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Chefsgymnast tjänar?

Känner du en Chefsgymnast? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Chefsgymnast

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Chefsgymnast löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 32 400 kr 34 000 kr
35-44 34 900 kr 33 400 kr
45-54 36 800 kr - kr
55-64 39 900 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 35 500 kr 34 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Chefsgymnast Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 33 200 kr 33 800 kr
35-44 34 300 kr 39 600 kr
45-54 37 400 kr 42 700 kr
55-64 39 500 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 35 200 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 28 000 kr 28 600 kr
25-34 30 900 kr 30 700 kr
35-44 34 300 kr 33 500 kr
45-54 36 300 kr 36 200 kr
55-64 37 500 kr 36 800 kr
65-66 38 500 kr 37 900 kr
Genomsnitt 34 300 kr 33 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Chefsgymnast Genomsnitt alla yrken
18-24 28 100 kr 25 300 kr
25-34 30 800 kr 31 400 kr
35-44 34 200 kr 36 200 kr
45-54 36 300 kr 38 600 kr
55-64 37 400 kr 38 400 kr
65-66 38 400 kr 40 300 kr
Genomsnitt 34 200 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 35 200 kr 35 500 kr 34 600 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 34 200 kr 35 400 kr 32 000 kr
Sydsverige 38 200 kr - kr - kr
Västsverige 35 800 kr 35 800 kr - kr
Östra Mellansverige 36 900 kr 35 800 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 33 300 kr 33 500 kr 32 800 kr
Norra Mellansverige 34 000 kr 34 200 kr 33 200 kr
Riket 34 200 kr 34 300 kr 33 500 kr
Småland med öarna 34 800 kr 35 000 kr 34 400 kr
Stockholm 34 100 kr 34 400 kr 32 800 kr
Sydsverige 34 400 kr 34 600 kr 33 900 kr
Västsverige 34 900 kr 34 900 kr 34 600 kr
Östra Mellansverige 33 500 kr 33 800 kr 32 700 kr
Övre Norrland 33 000 kr 33 200 kr 32 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som chefsgymnast, ligger på 43 600 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom regionsektorn och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 42 700 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som chefsgymnast, ligger på 27 500 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 27 500 kr.

Variationer i lön inom Chefsgymnast

Yrkestitel Kvinna Man
Fysioterapeut 34 700 kr 34 000 kr
Sjukgymnast 34 700 kr 34 000 kr
Arbetsterapeut 34 500 kr 32 800 kr

Fler yrken med samma statistik som en Chefsgymnast

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Chefsgymnast

Visste du att en Chefsgymnast i snitt har liknande lön som en Kökschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Chefsgymnast inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken