{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Företagssjukgymnast?

Medellönen för en Företagssjukgymnast är

35 700 kr

i månaden.

Medellöner för Företagssjukgymnast

Snittlön
Snittlön 35 700 kr
Man
Män 35 500 kr
Kvinna
Kvinnor 35 700 kr

Så mycket tjänar en Företagssjukgymnast i Sverige

I Sverige tjänar en Företagssjukgymnast i snitt 35 700 kr i månadslön.

Beroende på var en Företagssjukgymnast arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Fysioterapeut, Sjukgymnast och Mensendiecksjukgymnast.

Vad gör en Företagssjukgymnast?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Företagssjukgymnast på följande sätt:
Undersöker, diagnostiserar och behandlar patienter som har eller riskerar att få funktionsnedsättningar till följd av sjukdomar eller skador i olika organsystem, t.ex. andningsorgan, cirkulationssystem, nervsystem, rörelseorgan och psykisk ohälsa.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Företagssjukgymnast tjänar?

Känner du en Företagssjukgymnast? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Företagssjukgymnast

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Företagssjukgymnast löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 33 200 kr 32 700 kr
35-44 35 900 kr 36 600 kr
45-54 37 100 kr - kr
55-64 41 400 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 36 300 kr 36 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Företagssjukgymnast Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 33 000 kr 35 200 kr
35-44 36 200 kr 41 000 kr
45-54 38 700 kr 44 300 kr
55-64 41 100 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 36 500 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 28 700 kr 29 300 kr
25-34 31 900 kr 31 700 kr
35-44 35 400 kr 34 700 kr
45-54 37 600 kr 37 500 kr
55-64 38 700 kr 38 100 kr
65-66 40 000 kr 40 200 kr
Genomsnitt 35 500 kr 34 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Företagssjukgymnast Genomsnitt alla yrken
18-24 28 900 kr 26 000 kr
25-34 31 800 kr 32 300 kr
35-44 35 300 kr 37 000 kr
45-54 37 600 kr 39 600 kr
55-64 38 600 kr 39 400 kr
65-66 40 000 kr 41 000 kr
Genomsnitt 35 300 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 36 500 kr 36 300 kr 36 900 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 35 400 kr 35 900 kr 33 900 kr
Sydsverige 35 900 kr - kr - kr
Västsverige 37 100 kr 37 100 kr - kr
Östra Mellansverige 38 600 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 34 600 kr 34 800 kr 33 700 kr
Norra Mellansverige 35 200 kr 35 500 kr 34 300 kr
Riket 35 300 kr 35 500 kr 34 600 kr
Småland med öarna 36 200 kr 36 200 kr 36 000 kr
Stockholm 35 300 kr 35 600 kr 34 000 kr
Sydsverige 35 500 kr 35 700 kr 34 900 kr
Västsverige 36 100 kr 36 200 kr 35 600 kr
Östra Mellansverige 34 500 kr 34 700 kr 33 700 kr
Övre Norrland 34 000 kr 34 200 kr 33 400 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som företagssjukgymnast, ligger på 45 200 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 43 800 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som företagssjukgymnast, ligger på 28 200 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 28 200 kr.

Variationer i lön inom Företagssjukgymnast

Yrkestitel Kvinna Man
Fysioterapeut 35 700 kr 35 500 kr
Sjukgymnast 35 700 kr 35 500 kr
Arbetsterapeut 35 500 kr 34 200 kr

Fler yrken med samma statistik som en Företagssjukgymnast

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Företagssjukgymnast

Visste du att en Företagssjukgymnast i snitt har liknande lön som en Arbetsterapeut?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Företagssjukgymnast inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken