{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Cytodiagnostiker?

Medellönen för en Cytodiagnostiker är

37,200 kr

i månaden.

Medellöner för Cytodiagnostiker

Snittlön
Snittlön 37,200 kr
Man
Män 37,200 kr
Kvinna
Kvinnor 37,200 kr

Så mycket tjänar en Cytodiagnostiker i Sverige

I Sverige tjänar en Cytodiagnostiker i snitt 37,200 kr i månadslön.

Beroende på var en Cytodiagnostiker arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Biomedicinsk analytiker, Laboratorieassistent och Bioanalytiker.

Vad gör en Cytodiagnostiker?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Cytodiagnostiker på följande sätt:
Utför kliniska analyser vid sjukhus, läkemedelsindustrin eller laboratorium. Gör kemiska och biokemiska analyser samt tar prover. Hanterar teknisk apparatur och annan utrustning för provtagning och analys. Tar fram underlag som läkare behöver för att fastställa rätt diagnos. Deltar i forskning och utvecklingsarbete. Genomför analyser och dokumenterar bevis vid brotts­utredningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Cytodiagnostiker tjänar?

Känner du en Cytodiagnostiker? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Cytodiagnostiker

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Cytodiagnostiker löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 36,500 kr 39,100 kr
35-44 42,800 kr 44,200 kr
45-54 48,300 kr - kr
55-64 45,200 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 42,300 kr 43,400 kr

 

Ålder Genomsnitt Cytodiagnostiker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28,100 kr
25-34 37,300 kr 35,200 kr
35-44 43,200 kr 41,000 kr
45-54 49,100 kr 44,300 kr
55-64 46,300 kr 42,300 kr
65-66 - kr 38,200 kr
Genomsnitt 42,600 kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 28,100 kr 28,600 kr
25-34 31,700 kr 31,400 kr
35-44 35,100 kr 34,900 kr
45-54 37,500 kr 36,100 kr
55-64 39,200 kr 38,000 kr
65-66 40,300 kr 38,700 kr
Genomsnitt 35,700 kr 34,200 kr

 

Ålder Genomsnitt Cytodiagnostiker Genomsnitt alla yrken
18-24 28,200 kr 26,000 kr
25-34 31,600 kr 32,300 kr
35-44 35,000 kr 37,000 kr
45-54 37,300 kr 39,600 kr
55-64 39,100 kr 39,400 kr
65-66 40,200 kr 41,000 kr
Genomsnitt 35,500 kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 35,400 kr 35,900 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Riket 42,600 kr 42,300 kr 43,400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 40,200 kr 40,300 kr 40,000 kr
Sydsverige 36,800 kr - kr - kr
Västsverige 50,800 kr 49,900 kr 53,300 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 36,300 kr 36,500 kr 34,700 kr
Norra Mellansverige 34,800 kr 35,000 kr 33,400 kr
Östra Mellansverige 34,900 kr 35,200 kr 33,000 kr
Övre Norrland 36,000 kr 36,200 kr 35,400 kr
Riket 35,500 kr 35,700 kr 34,200 kr
Småland med öarna 36,100 kr 36,300 kr 34,600 kr
Stockholm 36,100 kr 36,300 kr 34,800 kr
Sydsverige 33,900 kr 34,100 kr 33,200 kr
Västsverige 37,000 kr 37,200 kr 35,700 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som cytodiagnostiker, ligger på 53,500 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor och har en forskarutbildning.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som cytodiagnostiker, ligger på 27,200 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 27,900 kr.

Variationer i lön inom Cytodiagnostiker

Yrkestitel Kvinna Man
Biomedicinsk analytiker 37,200 kr 37,200 kr
Laboratorieassistent 37,200 kr 37,200 kr
Receptarie 38,900 kr 42,300 kr
Tandtekniker 34,600 kr 38,400 kr
Laboratorieingenjör 37,800 kr 39,700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Cytodiagnostiker

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Cytodiagnostiker

Visste du att en Cytodiagnostiker i snitt har liknande lön som en Specialistofficer?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Cytodiagnostiker inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken