{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Delgivningsman?

Medellönen för en Delgivningsman är
31 000 kr
i månaden.

Medellöner för Delgivningsman

Snittlön
Snittlön 31 000 kr
Man
Män 32 100 kr
Kvinna
Kvinnor 30 500 kr

Så mycket tjänar en Delgivningsman i Sverige

En Delgivningsman i Sverige tjänar i snitt 31 000 kr i månadslön.

Lönen för en Delgivningsman kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Delgivningsman så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom administration och kundtjänst där yrket Delgivningsman ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Inkassohandläggare , Kronoinspektör  och Varubelånare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Delgivningsman?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Delgivningsman på följande sätt:
Överlämnar delgivningshandlingar. Inkasserar utestående fordringar samt undersöker tillgångar. Gör upp avbetalningsplaner och medverkar i förlikningar. Upprättar ansökningshandlingar till Kronofogden samt ansöker om verkställighet såsom utmätningar och avhysningar. Lånar ut pengar mot pant. Värderar panter eller annan säkerhet. Informerar om lånevillkor och beräknar ränta.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Delgivningsman tjänar?

Känner du en Delgivningsman? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Delgivningsman

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Delgivningsman löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 30 400 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Delgivningsman Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 28 000 kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 30 900 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 32 700 kr - kr
45-54 - kr 34 100 kr
55-64 - kr 27 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 34 100 kr 33 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Delgivningsman Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 34 900 kr 31 400 kr
35-44 36 200 kr 36 200 kr
45-54 35 900 kr 38 600 kr
55-64 27 900 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 33 600 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 30 900 kr 30 400 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 29 100 kr 29 000 kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 34 300 kr 34 400 kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 33 600 kr 34 100 kr 33 300 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 33 900 kr 33 700 kr 34 000 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som delgivningsman, ligger på 41 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som delgivningsman, ligger på 27 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 29 000 kr.

Variationer i lön inom Delgivningsman

Yrkestitel Kvinna Man
Croupier 28 100 kr 32 500 kr
Spelledare 28 100 kr 32 500 kr
Inkassohandläggare 30 500 kr 32 100 kr
Kronoinspektör 30 500 kr 32 100 kr
Inkasserare 30 500 kr 32 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Delgivningsman

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Delgivningsman

Visste du att en Delgivningsman i snitt har liknande lön som en Industridoktorand?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Delgivningsman inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken