{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Estimerare?

Medellönen för en Estimerare är

50 400 kr

i månaden.

Medellöner för Estimerare

Snittlön
Snittlön 50 400 kr
Man
Män 54 000 kr
Kvinna
Kvinnor 47 800 kr

Så mycket tjänar en Estimerare i Sverige

Månadslönen för en Estimerare i Sverige är i snitt 50 400 kr.

Lönen för en Estimerare kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Estimerare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Marknadskoordinator, Dataanalytiker och Marknadskommunikatör.

Vad gör en Estimerare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Estimerare på följande sätt:
Utvecklar, planerar och samordnar reklam­kampanjer och marknadsföringsstrategier. Samlar in, bearbetar och analyserar data om marknader. Gör prognoser om framtida marknader och trender samt ger råd om försäljningsstrategier. Bedömer marknaden för nya varor och tjänster. Identifierar och utvecklar marknadsmöjligheter för nya och befintliga varor och tjänster.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Estimerare tjänar?

Känner du en Estimerare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Estimerare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Estimerare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 29 300 kr 31 500 kr
25-34 40 500 kr 45 300 kr
35-44 49 800 kr 57 600 kr
45-54 57 000 kr 61 800 kr
55-64 54 600 kr 61 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 47 800 kr 54 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Estimerare Genomsnitt alla yrken
18-24 30 400 kr 28 100 kr
25-34 42 300 kr 35 200 kr
35-44 53 200 kr 41 000 kr
45-54 59 000 kr 44 300 kr
55-64 57 900 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 50 400 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 38 500 kr - kr
35-44 40 200 kr 47 000 kr
45-54 47 500 kr 47 400 kr
55-64 55 900 kr 62 800 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 46 200 kr 51 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Estimerare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 38 500 kr 32 300 kr
35-44 42 900 kr 37 000 kr
45-54 47 400 kr 39 600 kr
55-64 58 900 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 47 700 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 54 700 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 48 600 kr 43 400 kr 54 600 kr
Riket 50 400 kr 47 800 kr 54 000 kr
Småland med öarna 46 400 kr 45 000 kr 47 500 kr
Stockholm 52 600 kr 50 700 kr 55 200 kr
Sydsverige 47 600 kr 43 000 kr 55 400 kr
Västsverige 46 500 kr 44 200 kr 50 200 kr
Östra Mellansverige 49 900 kr 48 400 kr 51 700 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 47 200 kr 47 100 kr - kr
Riket 47 700 kr 46 200 kr 51 300 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 47 700 kr 45 900 kr 51 900 kr
Sydsverige 49 900 kr 49 900 kr - kr
Västsverige 48 000 kr 44 100 kr - kr
Östra Mellansverige 49 400 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som estimerare, ligger på 68 300 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som estimerare, ligger på 29 300 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 31 500 kr.

Variationer i lön inom Estimerare

Yrkestitel Kvinna Man
Marknadskoordinator 47 800 kr 54 000 kr
Dataanalytiker 47 800 kr 54 000 kr
Copywriter 43 400 kr 45 000 kr
Informatör 43 400 kr 45 000 kr
PR-konsult 43 400 kr 45 000 kr

Sök lönestatistik för alla yrken