{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Fiskeriassistent?

Medellönen för en Fiskeriassistent är

38 700 kr

i månaden.

Medellöner för Fiskeriassistent

Snittlön
Snittlön 38 700 kr
Man
Män 39 700 kr
Kvinna
Kvinnor 37 800 kr

Så mycket tjänar en Fiskeriassistent i Sverige

I Sverige tjänar en Fiskeriassistent i snitt 38 700 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Fiskeriassistent arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där yrket Fiskeriassistent ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Laboratorieingenjör, Laborant och Laboratoriebiträde.

Vad gör en Fiskeriassistent?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Fiskeriassistent på följande sätt:
Utför experiment, analys- och kontrollarbete vid kemisk och fysikaliskt industri- eller forskningslaboratorium. Kontrollerar, testar och analyserar råvaror och produkter. Assisterar vid utformning och utförande av experiment.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Fiskeriassistent tjänar?

Känner du en Fiskeriassistent? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Fiskeriassistent

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Fiskeriassistent löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 29 800 kr 29 500 kr
25-34 35 900 kr 36 100 kr
35-44 41 200 kr 43 000 kr
45-54 42 600 kr 44 000 kr
55-64 40 600 kr 43 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 39 200 kr 40 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Fiskeriassistent Genomsnitt alla yrken
18-24 29 700 kr 28 100 kr
25-34 36 000 kr 35 200 kr
35-44 42 000 kr 41 000 kr
45-54 43 200 kr 44 300 kr
55-64 41 800 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 39 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 26 500 kr 27 300 kr
25-34 30 600 kr 32 700 kr
35-44 35 300 kr 37 900 kr
45-54 36 600 kr 39 700 kr
55-64 37 300 kr 40 500 kr
65-66 38 600 kr 43 300 kr
Genomsnitt 34 200 kr 36 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Fiskeriassistent Genomsnitt alla yrken
18-24 26 900 kr 26 000 kr
25-34 31 500 kr 32 300 kr
35-44 36 600 kr 37 000 kr
45-54 37 900 kr 39 600 kr
55-64 38 800 kr 39 400 kr
65-66 41 500 kr 41 000 kr
Genomsnitt 35 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 35 800 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 36 700 kr 36 000 kr 37 700 kr
Riket 39 900 kr 39 200 kr 40 700 kr
Småland med öarna 41 700 kr 37 000 kr 43 600 kr
Stockholm 41 200 kr 40 700 kr 42 100 kr
Sydsverige 40 000 kr 39 000 kr 41 500 kr
Västsverige 44 600 kr 45 100 kr 44 200 kr
Östra Mellansverige 36 400 kr 35 700 kr 37 200 kr
Övre Norrland 33 400 kr 31 800 kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 37 400 kr 40 200 kr 36 800 kr
Norra Mellansverige 34 600 kr 33 500 kr 35 100 kr
Riket 35 400 kr 34 200 kr 36 800 kr
Småland med öarna 33 800 kr 33 200 kr 34 700 kr
Stockholm 35 000 kr 33 600 kr 36 800 kr
Sydsverige 36 300 kr 35 100 kr 37 700 kr
Västsverige 35 100 kr 34 200 kr 35 900 kr
Östra Mellansverige 35 000 kr 33 900 kr 36 500 kr
Övre Norrland 37 000 kr 36 300 kr 37 600 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som fiskeriassistent, ligger på 52 500 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 51 400 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som fiskeriassistent, ligger på 26 500 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 27 300 kr.

Variationer i lön inom Fiskeriassistent

Yrkestitel Kvinna Man
Biomedicinsk analytiker 37 200 kr 37 200 kr
Laboratorieassistent 37 200 kr 37 200 kr
Receptarie 38 900 kr 42 300 kr
Tandtekniker 34 600 kr 38 400 kr
Laboratorieingenjör 37 800 kr 39 700 kr

Sök lönestatistik för alla yrken