{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Fleroperationsmaskinoperatör, metall?

Medellönen för en Fleroperationsmaskinoperatör, metall är

33 000 kr

i månaden.

Medellöner för Fleroperationsmaskinoperatör, metall

Snittlön
Snittlön 33 000 kr
Man
Män 33 200 kr
Kvinna
Kvinnor 32 300 kr

Så mycket tjänar en Fleroperationsmaskinoperatör, metall i Sverige

I Sverige tjänar en Fleroperationsmaskinoperatör, metall i snitt 33 000 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Fleroperationsmaskinoperatör, metall arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken inom byggverksamhet och tillverkning där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Svetsare, CNC-operatör och Verkstadsarbetare.

Vad gör en Fleroperationsmaskinoperatör, metall?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Fleroperationsmaskinoperatör, metall på följande sätt:
Sköter, styr och övervakar hel- och halvautomatiska maskiner som bearbetar arbetsstycken av metall eller liknande material genom borrning, hyvling, svarvning, fräsning, gängning, slipning, svetsning m.m. Programmerar datorstyrda maskiner och korrigerar program. Sköter maski­ner som bearbetar och skär material med hjälp av elektroner. Hanterar maskiner som formar detaljer i metall genom pressning eller tryck samt maskiner som kapar eller klipper metallprodukter. Sätter upp, utprovar och besiktigar verktyg. Ställer in och programmerar hel- och halvautomatiska verktygsmaskiner.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Fleroperationsmaskinoperatör, metall tjänar?

Känner du en Fleroperationsmaskinoperatör, metall? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Fleroperationsmaskinoperatör, metall

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Fleroperationsmaskinoperatör, metall löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 31 800 kr 29 900 kr
25-34 33 300 kr 33 000 kr
35-44 32 100 kr 33 300 kr
45-54 32 800 kr 34 000 kr
55-64 31 200 kr 34 000 kr
65-66 - kr 31 800 kr
Genomsnitt 32 300 kr 33 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Fleroperationsmaskinoperatör, metall Genomsnitt alla yrken
18-24 30 300 kr 28 100 kr
25-34 33 000 kr 35 200 kr
35-44 33 200 kr 41 000 kr
45-54 33 900 kr 44 300 kr
55-64 33 600 kr 42 300 kr
65-66 31 700 kr 38 200 kr
Genomsnitt 33 000 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 28 700 kr
35-44 - kr 32 900 kr
45-54 - kr 32 100 kr
55-64 - kr 33 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 32 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Fleroperationsmaskinoperatör, metall Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 28 700 kr 32 300 kr
35-44 32 900 kr 37 000 kr
45-54 32 100 kr 39 600 kr
55-64 33 000 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 31 700 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 29 100 kr - kr 29 300 kr
Norra Mellansverige 33 300 kr 32 600 kr 33 300 kr
Riket 33 000 kr 32 300 kr 33 200 kr
Småland med öarna 31 100 kr 29 600 kr 31 400 kr
Stockholm 31 800 kr 30 900 kr 32 100 kr
Sydsverige 31 700 kr 31 700 kr 31 700 kr
Västsverige 35 500 kr 36 200 kr 35 400 kr
Östra Mellansverige 33 200 kr 31 700 kr 33 400 kr
Övre Norrland 36 100 kr 34 500 kr 36 400 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 31 700 kr - kr 32 000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 29 600 kr - kr 30 500 kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland 33 200 kr - kr 33 200 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som fleroperationsmaskinoperatör, metall, ligger på 36 400 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Övre Norrland. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 36 200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som fleroperationsmaskinoperatör, metall, ligger på 28 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor.

Variationer i lön inom Fleroperationsmaskinoperatör, metall

Yrkestitel Kvinna Man
Smed - kr 32 300 kr
Verktygsmakare - kr 33 600 kr
Svetsare 32 300 kr 33 200 kr
CNC-operatör 32 300 kr 33 200 kr
Verkstadsarbetare 32 300 kr 33 200 kr

Sök lönestatistik för alla yrken