{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Kantpressare, metall?

Medellönen för en Kantpressare, metall är
31 800 kr
i månaden.

Medellöner för Kantpressare, metall

Snittlön
Snittlön 31 800 kr
Man
Män 31 800 kr
Kvinna
Kvinnor 31 400 kr

Så mycket tjänar en Kantpressare, metall i Sverige

En Kantpressare, metall i Sverige tjänar i snitt 31 800 kr i månadslön.

Lönen för en Kantpressare, metall kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Kantpressare, metall så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom byggverksamhet och tillverkning där yrket Kantpressare, metall ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Svetsare , CNC-operatör  och Verkstadsarbetare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Kantpressare, metall?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Kantpressare, metall på följande sätt:
Sköter, styr och övervakar hel- och halvautomatiska maskiner som bearbetar arbetsstycken av metall eller liknande material genom borrning, hyvling, svarvning, fräsning, gängning, slipning, svetsning m.m. Programmerar datorstyrda maskiner och korrigerar program. Sköter maski­ner som bearbetar och skär material med hjälp av elektroner. Hanterar maskiner som formar detaljer i metall genom pressning eller tryck samt maskiner som kapar eller klipper metallprodukter. Sätter upp, utprovar och besiktigar verktyg. Ställer in och programmerar hel- och halvautomatiska verktygsmaskiner.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Kantpressare, metall tjänar?

Känner du en Kantpressare, metall? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Kantpressare, metall

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Kantpressare, metall löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 30 500 kr 28 500 kr
25-34 32 300 kr 31 200 kr
35-44 31 400 kr 32 100 kr
45-54 31 300 kr 32 900 kr
55-64 31 000 kr 33 000 kr
65-66 - kr 29 600 kr
Genomsnitt 31 400 kr 31 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Kantpressare, metall Genomsnitt alla yrken
18-24 28 800 kr 27 000 kr
25-34 31 400 kr 33 800 kr
35-44 32 000 kr 39 600 kr
45-54 32 600 kr 42 700 kr
55-64 32 700 kr 40 800 kr
65-66 29 200 kr 37 400 kr
Genomsnitt 31 800 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 30 000 kr
35-44 - kr 31 800 kr
45-54 - kr 30 200 kr
55-64 - kr 30 800 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 30 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Kantpressare, metall Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 30 000 kr 31 400 kr
35-44 31 800 kr 36 200 kr
45-54 30 200 kr 38 600 kr
55-64 30 800 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 30 300 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 29 400 kr - kr 29 500 kr
Norra Mellansverige 31 100 kr 30 600 kr 31 100 kr
Riket 31 800 kr 31 400 kr 31 800 kr
Småland med öarna 29 800 kr 28 500 kr 30 100 kr
Stockholm 30 900 kr 29 800 kr 31 200 kr
Sydsverige 30 200 kr 29 600 kr 30 200 kr
Västsverige 34 700 kr 35 600 kr 34 500 kr
Östra Mellansverige 32 100 kr 31 600 kr 32 100 kr
Övre Norrland 30 300 kr - kr 30 200 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 30 300 kr - kr 30 300 kr
Småland med öarna 29 700 kr - kr 29 700 kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 29 900 kr - kr 29 900 kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som kantpressare, metall, ligger på 35 600 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer i Västsverige. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 34 500 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som kantpressare, metall, ligger på 27 100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor och har en förgymnasial utbildning på minst 9 år. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 28 500 kr.

Variationer i lön inom Kantpressare, metall

Yrkestitel Kvinna Man
Smed - kr 31 200 kr
Verktygsmakare - kr 32 800 kr
Svetsare 31 400 kr 31 800 kr
CNC-operatör 31 400 kr 31 800 kr
Verkstadsarbetare 31 400 kr 31 800 kr

Sök lönestatistik för alla yrken