{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Flygledarassistent?

Medellönen för en Flygledarassistent är

76 700 kr

i månaden.

Medellöner för Flygledarassistent

Snittlön
Snittlön 76 700 kr
Man
Män 75 600 kr
Kvinna
Kvinnor 78 500 kr

Så mycket tjänar en Flygledarassistent i Sverige

I Sverige tjänar en Flygledarassistent i snitt 76 700 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Flygledarassistent arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Flygledare, Trafikledare flyg och Flygtrafikledare kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Flygledarassistent?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Flygledarassistent på följande sätt:
Övervakar och leder flygtrafik på start- och landningsbanor samt i luften. Ger instruktioner om startpunkt, färdväg, flyghöjd m.m.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Flygledarassistent tjänar?

Känner du en Flygledarassistent? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Flygledarassistent

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Flygledarassistent löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Flygledarassistent Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 42 200 kr 48 300 kr
25-34 58 800 kr 59 100 kr
35-44 74 800 kr 77 300 kr
45-54 84 300 kr 84 400 kr
55-64 82 600 kr 84 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 79 800 kr 77 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Flygledarassistent Genomsnitt alla yrken
18-24 46 000 kr 26 000 kr
25-34 59 000 kr 32 300 kr
35-44 76 500 kr 37 000 kr
45-54 84 400 kr 39 600 kr
55-64 83 400 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 78 700 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 78 700 kr 79 800 kr 77 900 kr
Småland med öarna 63 300 kr - kr 63 000 kr
Stockholm 78 600 kr 79 400 kr 78 000 kr
Sydsverige 81 800 kr 83 300 kr 80 600 kr
Västsverige 75 200 kr 75 900 kr 74 600 kr
Östra Mellansverige 75 100 kr 72 300 kr 76 200 kr
Övre Norrland 72 400 kr 71 200 kr 73 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som flygledarassistent, ligger på 84 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 84 300 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som flygledarassistent, ligger på 42 200 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 48 300 kr.

Variationer i lön inom Flygledarassistent

Yrkestitel Kvinna Man
Sjöingenjör - kr 44 300 kr
Sjökapten - kr 47 800 kr
Pilot - kr 74 700 kr
Astronaut - kr 74 700 kr
Flygledare 78 500 kr 75 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Flygledarassistent

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Flygledarassistent

Visste du att en Flygledarassistent i snitt har liknande lön som en Kommunikationschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Flygledarassistent inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken