{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Flygplansmontör?

Medellönen för en Flygplansmontör är

31 100 kr

i månaden.

Medellöner för Flygplansmontör

Snittlön
Snittlön 31 100 kr
Man
Män 31 400 kr
Kvinna
Kvinnor 28 800 kr

Så mycket tjänar en Flygplansmontör i Sverige

I Sverige tjänar en Flygplansmontör i snitt 31 100 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Flygplansmontör arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Fordonsmontör, Fordonsinredare och Flygplansbyggare kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Flygplansmontör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Flygplansmontör på följande sätt:
Monterar i seriemässig tillverkning större och mindre komponenter till maskiner, motorer och fordon genom att t.ex. skruva, svetsa, löda, nita eller limma.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Flygplansmontör tjänar?

Känner du en Flygplansmontör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Flygplansmontör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Flygplansmontör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 31 200 kr
35-44 - kr 32 200 kr
45-54 - kr 32 300 kr
55-64 - kr 31 100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 28 800 kr 31 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Flygplansmontör Genomsnitt alla yrken
18-24 28 600 kr 28 100 kr
25-34 31 200 kr 35 200 kr
35-44 31 900 kr 41 000 kr
45-54 31 300 kr 44 300 kr
55-64 30 900 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 31 100 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Flygplansmontör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 29 600 kr - kr 29 900 kr
Riket 31 100 kr 28 800 kr 31 400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige 30 200 kr - kr 30 400 kr
Västsverige 34 600 kr - kr 34 600 kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som flygplansmontör, ligger på 34 600 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Västsverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som flygplansmontör, ligger på 28 600 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Flygplansmontör

Yrkestitel Kvinna Man
Fordonsmontör 28 800 kr 31 400 kr
Motorbyggare 28 800 kr 31 400 kr
Karossbyggare 28 800 kr 31 400 kr
Elprovare 28 900 kr 30 900 kr
Däckmontör 28 600 kr 30 000 kr

Sök lönestatistik för alla yrken