{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Flygspeditör?

Medellönen för en Flygspeditör är

37,100 kr

i månaden.

Medellöner för Flygspeditör

Snittlön
Snittlön 37,100 kr
Man
Män 38,700 kr
Kvinna
Kvinnor 35,600 kr

Så mycket tjänar en Flygspeditör i Sverige

I Sverige tjänar en Flygspeditör i snitt 37,100 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Flygspeditör arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Speditör, Skeppsmäklare och Waterclerk kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Flygspeditör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Flygspeditör på följande sätt:
Organiserar för kunders räkning godstransporter och förhandlar om fraktavtal. Upprättar handlingar samt tecknar försäkringar. Beräknar utförselavgifter, tull- och införselavgifter, skatter m.m. Förmedlar lastutrymme i fartyg och andra transportmedel. Utreder reklamations- och skadeärenden.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Flygspeditör tjänar?

Känner du en Flygspeditör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Flygspeditör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Flygspeditör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 27,900 kr - kr
25-34 33,100 kr 35,100 kr
35-44 36,800 kr 40,000 kr
45-54 38,300 kr 44,700 kr
55-64 36,400 kr 43,200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 35,600 kr 38,700 kr

 

Ålder Genomsnitt Flygspeditör Genomsnitt alla yrken
18-24 28,200 kr 28,100 kr
25-34 34,200 kr 35,200 kr
35-44 38,200 kr 41,000 kr
45-54 40,800 kr 44,300 kr
55-64 39,300 kr 42,300 kr
65-66 - kr 38,200 kr
Genomsnitt 37,100 kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 38,100 kr - kr
55-64 36,900 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 37,500 kr 42,400 kr

 

Ålder Genomsnitt Flygspeditör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26,000 kr
25-34 - kr 32,300 kr
35-44 40,800 kr 37,000 kr
45-54 38,500 kr 39,600 kr
55-64 42,000 kr 39,400 kr
65-66 - kr 41,000 kr
Genomsnitt 39,200 kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 32,700 kr - kr - kr
Östra Mellansverige 34,500 kr 34,400 kr 34,700 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Riket 37,100 kr 35,600 kr 38,700 kr
Småland med öarna 33,400 kr 32,400 kr - kr
Stockholm 40,200 kr 38,800 kr 41,400 kr
Sydsverige 37,000 kr 35,600 kr 38,500 kr
Västsverige 37,700 kr 36,000 kr 39,600 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 37,700 kr 37,900 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Riket 39,200 kr 37,500 kr 42,400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 39,700 kr 37,300 kr 43,500 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som flygspeditör, ligger på 44,700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som flygspeditör, ligger på 27,900 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Flygspeditör

Yrkestitel Kvinna Man
Speditör 35,600 kr 38,700 kr
Arbetsförmedlare 33,500 kr 33,700 kr
Arbetskonsulent 33,500 kr 33,700 kr
Fastighetsmäklare 35,700 kr 41,800 kr
Fastighetsförvaltare 47,900 kr 49,300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Flygspeditör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Flygspeditör

Visste du att en Flygspeditör i snitt har liknande lön som en Specialistofficer?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Flygspeditör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken