{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Föredragande jurist?

Medellönen för en Föredragande jurist är

43 900 kr

i månaden.

Medellöner för Föredragande jurist

Snittlön
Snittlön 43 900 kr
Man
Män 44 600 kr
Kvinna
Kvinnor 43 600 kr

Så mycket tjänar en Föredragande jurist i Sverige

I Sverige tjänar en Föredragande jurist i snitt 43 900 kr i månadslön.

Beroende på var en Föredragande jurist arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Kronofogde, Beredningsjurist och Notarie.

Vad gör en Föredragande jurist?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Föredragande jurist på följande sätt:
Utför annat juridiskt specialistarbete än inom 2611–2615. Exempel på arbetsuppgifter: Ansvarar för indrivning av skatter, böter och andra allmänna medel samt verkställande av domar och beslut i enskilda mål. Handlägger juridiska ärenden inom försvaret eller kyrkan. Tar fram föreskrifter och ger råd i hur man ska tolka miljölagar och förordningar. Genomför förhandlingar och utför juridisk rådgivning.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Föredragande jurist tjänar?

Känner du en Föredragande jurist? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Föredragande jurist

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Föredragande jurist löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 39 600 kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 48 800 kr 47 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Föredragande jurist Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 38 900 kr 33 800 kr
35-44 56 100 kr 39 600 kr
45-54 60 900 kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 48 600 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 27 400 kr - kr
25-34 37 000 kr 37 500 kr
35-44 42 000 kr 42 200 kr
45-54 43 100 kr 45 700 kr
55-64 42 700 kr 47 200 kr
65-66 42 700 kr 52 600 kr
Genomsnitt 41 200 kr 43 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Föredragande jurist Genomsnitt alla yrken
18-24 27 800 kr 25 300 kr
25-34 37 100 kr 31 400 kr
35-44 42 100 kr 36 200 kr
45-54 43 800 kr 38 600 kr
55-64 44 100 kr 38 400 kr
65-66 48 000 kr 40 300 kr
Genomsnitt 41 800 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 48 600 kr 48 800 kr 47 900 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 53 400 kr 55 800 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 39 200 kr 39 300 kr 38 900 kr
Norra Mellansverige 40 200 kr 39 900 kr 40 600 kr
Riket 41 800 kr 41 200 kr 43 100 kr
Småland med öarna 38 500 kr 37 900 kr 39 600 kr
Stockholm 45 000 kr 44 100 kr 46 900 kr
Sydsverige 40 300 kr 39 800 kr 41 500 kr
Västsverige 39 700 kr 39 200 kr 41 100 kr
Östra Mellansverige 40 200 kr 39 400 kr 41 600 kr
Övre Norrland 38 000 kr 38 000 kr 38 300 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som föredragande jurist, ligger på 60 900 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som föredragande jurist, ligger på 27 400 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor.

Variationer i lön inom Föredragande jurist

Yrkestitel Kvinna Man
Advokat 57 700 kr 63 600 kr
Domare 58 800 kr 61 500 kr
Åklagare 52 400 kr 58 800 kr
Affärsjurist 59 400 kr 68 000 kr
Jurist 52 500 kr 58 400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Föredragande jurist

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Föredragande jurist

Visste du att en Föredragande jurist i snitt har liknande lön som en Hotellchef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Föredragande jurist inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken