{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Skatteintendent?

Medellönen för en Skatteintendent är

42 300 kr

i månaden.

Medellöner för Skatteintendent

Snittlön
Snittlön 42 300 kr
Man
Män 43 900 kr
Kvinna
Kvinnor 41 700 kr

Så mycket tjänar en Skatteintendent i Sverige

En Skatteintendent i Sverige tjänar i snitt 42 300 kr i månadslön.

Beroende på var en Skatteintendent arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Skatteintendent ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Kronofogde, Beredningsjurist och Föredragande jurist.

Vad gör en Skatteintendent?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Skatteintendent på följande sätt:
Utför annat juridiskt specialistarbete än inom 2611–2615. Exempel på arbetsuppgifter: Ansvarar för indrivning av skatter, böter och andra allmänna medel samt verkställande av domar och beslut i enskilda mål. Handlägger juridiska ärenden inom försvaret eller kyrkan. Tar fram föreskrifter och ger råd i hur man ska tolka miljölagar och förordningar. Genomför förhandlingar och utför juridisk rådgivning.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Skatteintendent tjänar?

Känner du en Skatteintendent? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Skatteintendent

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Skatteintendent löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 39 600 kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 45 900 kr 51 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Skatteintendent Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 40 300 kr 35 200 kr
35-44 53 900 kr 41 000 kr
45-54 57 200 kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 47 400 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 29 900 kr 32 500 kr
25-34 34 200 kr 34 800 kr
35-44 42 600 kr 42 300 kr
45-54 44 200 kr 46 500 kr
55-64 44 600 kr 48 000 kr
65-66 40 200 kr 47 800 kr
Genomsnitt 40 000 kr 41 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Skatteintendent Genomsnitt alla yrken
18-24 30 400 kr 26 000 kr
25-34 34 400 kr 32 300 kr
35-44 42 500 kr 37 000 kr
45-54 44 900 kr 39 600 kr
55-64 45 600 kr 39 400 kr
65-66 43 100 kr 41 000 kr
Genomsnitt 40 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 47 400 kr 45 900 kr 51 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 50 600 kr 51 100 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 38 400 kr 39 000 kr 37 000 kr
Norra Mellansverige 39 000 kr 38 900 kr 39 300 kr
Riket 40 400 kr 40 000 kr 41 300 kr
Småland med öarna 37 200 kr 37 200 kr 37 300 kr
Stockholm 43 400 kr 42 800 kr 44 600 kr
Sydsverige 39 500 kr 39 000 kr 40 800 kr
Västsverige 38 500 kr 38 100 kr 39 700 kr
Östra Mellansverige 38 700 kr 37 900 kr 40 200 kr
Övre Norrland 37 700 kr 38 000 kr 37 000 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som skatteintendent, ligger på 57 200 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som skatteintendent, ligger på 29 900 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 32 500 kr.

Variationer i lön inom Skatteintendent

Yrkestitel Kvinna Man
Advokat 55 700 kr 60 000 kr
Domare 60 000 kr 62 200 kr
Åklagare 53 500 kr 60 800 kr
Affärsjurist 60 300 kr 67 200 kr
Jurist 54 100 kr 57 800 kr

Fler yrken med samma statistik som en Skatteintendent

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Skatteintendent

Visste du att en Skatteintendent i snitt har liknande lön som en Landskapsarkitekt?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Skatteintendent inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken