{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Inköpsingenjör?

Medellönen för en Inköpsingenjör är

42 700 kr

i månaden.

Medellöner för Inköpsingenjör

Snittlön
Snittlön 42 700 kr
Man
Män 43 600 kr
Kvinna
Kvinnor 40 300 kr

Så mycket tjänar en Inköpsingenjör i Sverige

I Sverige tjänar en Inköpsingenjör i snitt 42 700 kr i månadslön.

Beroende på var en Inköpsingenjör arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du hittar även andra löner i samma yrkesområde som till exempel Sqe supplier quality engineer, Produktionsfaktor och Prissättare.

Vad gör en Inköpsingenjör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Inköpsingenjör på följande sätt:
Utför operativ produktions-, informations- och materialplanering baserat på skattade volymer, faktiskt åtgång och lagerhållning. Granskar konstruktioner i samråd med konstruktör utifrån funktionella och bearbetningstekniska krav. Tidsätter operationer, kalkylerar arbets-, lager-, transport-, tjänste- och produktionskostnader.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Inköpsingenjör tjänar?

Känner du en Inköpsingenjör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Inköpsingenjör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Inköpsingenjör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 30 600 kr 31 400 kr
25-34 39 100 kr 39 000 kr
35-44 42 300 kr 44 300 kr
45-54 42 600 kr 45 700 kr
55-64 41 400 kr 47 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 40 300 kr 43 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Inköpsingenjör Genomsnitt alla yrken
18-24 31 200 kr 28 100 kr
25-34 39 000 kr 35 200 kr
35-44 43 700 kr 41 000 kr
45-54 45 000 kr 44 300 kr
55-64 46 000 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 42 700 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Inköpsingenjör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 41 800 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 41 600 kr 39 500 kr 42 200 kr
Riket 42 700 kr 40 300 kr 43 600 kr
Småland med öarna 36 900 kr 35 400 kr 37 400 kr
Stockholm 46 500 kr 44 300 kr 47 600 kr
Sydsverige 43 000 kr 40 700 kr 43 800 kr
Västsverige 44 400 kr 42 400 kr 45 000 kr
Östra Mellansverige 43 300 kr 38 500 kr 44 800 kr
Övre Norrland 41 300 kr 38 800 kr 42 000 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som inköpsingenjör, ligger på 47 600 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som inköpsingenjör, ligger på 30 600 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 31 400 kr.

Variationer i lön inom Inköpsingenjör

Yrkestitel Kvinna Man
Drifttekniker 43 300 kr 46 600 kr
Automationstekniker 46 100 kr 46 700 kr
Konstruktör 46 100 kr 46 700 kr
Automationsingenjör 40 600 kr 41 700 kr
VVS-ingenjör 40 600 kr 41 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Inköpsingenjör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Inköpsingenjör

Visste du att en Inköpsingenjör i snitt har liknande lön som en Servicechef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Inköpsingenjör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken