{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Klinisk genetiker?

Medellönen för en Klinisk genetiker är
42 400 kr
i månaden.

Medellöner för Klinisk genetiker

Snittlön
Snittlön 42 400 kr
Man
Män 43 100 kr
Kvinna
Kvinnor 41 800 kr

Så mycket tjänar en Klinisk genetiker i Sverige

En Klinisk genetiker i Sverige tjänar i snitt 42 400 kr i månadslön.

Lönen för en Klinisk genetiker kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Klinisk genetiker så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Klinisk genetiker ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Nutritionist , Toxikolog  och Molekylärbiolog  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Klinisk genetiker?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Klinisk genetiker på följande sätt:
Utvecklar teorier, modeller och metoder som behandlar cellens beståndsdelar och struktur. Samlar in och analyserar cellprover för att studera hur molekyler och system i cellen interagerar, hur olika substanser påverkar cellers utveckling och hur processerna regleras. Stu­derar funktionerna hos olika delar av arvsmassa. Utvecklar och kvalitetssäkrar mikro- och molekylärbiologiska analysmetoder.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Klinisk genetiker tjänar?

Känner du en Klinisk genetiker? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Klinisk genetiker

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Klinisk genetiker löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Klinisk genetiker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 44 200 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 35 800 kr 36 500 kr
35-44 40 000 kr 39 400 kr
45-54 43 100 kr 45 500 kr
55-64 44 100 kr 46 400 kr
65-66 39 000 kr 48 500 kr
Genomsnitt 40 700 kr 41 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Klinisk genetiker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 36 200 kr 31 400 kr
35-44 39 700 kr 36 200 kr
45-54 44 300 kr 38 600 kr
55-64 45 400 kr 38 400 kr
65-66 45 400 kr 40 300 kr
Genomsnitt 41 300 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 44 200 kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 41 300 kr 40 700 kr 41 800 kr
Småland med öarna 40 400 kr 36 700 kr 42 200 kr
Stockholm 42 300 kr 41 300 kr 43 400 kr
Sydsverige 38 500 kr 37 700 kr 39 100 kr
Västsverige 39 500 kr 38 900 kr 40 000 kr
Östra Mellansverige 40 500 kr 40 400 kr 40 600 kr
Övre Norrland 48 200 kr 47 900 kr 48 800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som klinisk genetiker, ligger på 50 100 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 47 900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som klinisk genetiker, ligger på 35 800 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 36 500 kr.

Variationer i lön inom Klinisk genetiker

Yrkestitel Kvinna Man
Nutritionist 41 800 kr 43 100 kr
Marinbiolog 36 400 kr 35 700 kr
Biomedicinare 56 100 kr 53 700 kr
Agronom 37 200 kr 41 200 kr
Jägmästare 38 600 kr 39 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Klinisk genetiker

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Klinisk genetiker

Visste du att en Klinisk genetiker i snitt har liknande lön som en Landskapsarkitekt?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Klinisk genetiker inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken