{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Forskare, bioteknik?

Medellönen för en Forskare, bioteknik är

44 700 kr

i månaden.

Medellöner för Forskare, bioteknik

Snittlön
Snittlön 44 700 kr
Man
Män 46 700 kr
Kvinna
Kvinnor 43 100 kr

Så mycket tjänar en Forskare, bioteknik i Sverige

I Sverige tjänar en Forskare, bioteknik i snitt 44 700 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Forskare, bioteknik arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Nutritionist, Toxikolog och Molekylärbiolog kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Forskare, bioteknik?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Forskare, bioteknik på följande sätt:
Utvecklar teorier, modeller och metoder som behandlar cellens beståndsdelar och struktur. Samlar in och analyserar cellprover för att studera hur molekyler och system i cellen interagerar, hur olika substanser påverkar cellers utveckling och hur processerna regleras. Stu­derar funktionerna hos olika delar av arvsmassa. Utvecklar och kvalitetssäkrar mikro- och molekylärbiologiska analysmetoder.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Forskare, bioteknik tjänar?

Känner du en Forskare, bioteknik? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Forskare, bioteknik

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Forskare, bioteknik löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 44 500 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Forskare, bioteknik Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 47 100 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 36 900 kr 38 000 kr
35-44 40 400 kr 40 700 kr
45-54 44 700 kr 45 300 kr
55-64 44 800 kr 47 600 kr
65-66 41 800 kr 50 100 kr
Genomsnitt 41 300 kr 42 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Forskare, bioteknik Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 37 300 kr 32 300 kr
35-44 40 500 kr 37 000 kr
45-54 45 000 kr 39 600 kr
55-64 46 300 kr 39 400 kr
65-66 45 600 kr 41 000 kr
Genomsnitt 41 900 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 47 100 kr 44 500 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 48 300 kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 41 900 kr 41 300 kr 42 600 kr
Småland med öarna 41 800 kr 39 600 kr 42 900 kr
Stockholm 42 800 kr 41 700 kr 44 000 kr
Sydsverige 40 000 kr 38 900 kr 41 000 kr
Västsverige 40 100 kr 39 100 kr 40 900 kr
Östra Mellansverige 41 300 kr 40 800 kr 41 800 kr
Övre Norrland 50 300 kr 50 000 kr 51 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som forskare, bioteknik, ligger på 53 700 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 50 000 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som forskare, bioteknik, ligger på 36 900 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 38 000 kr.

Variationer i lön inom Forskare, bioteknik

Yrkestitel Kvinna Man
Nutritionist 43 100 kr 46 700 kr
Marinbiolog 37 100 kr 38 100 kr
Biomedicinare 59 800 kr 58 500 kr
Agronom 38 200 kr 42 100 kr
Jägmästare 39 800 kr 40 200 kr

Fler yrken med samma statistik som en Forskare, bioteknik

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Forskare, bioteknik

Visste du att en Forskare, bioteknik i snitt har liknande lön som en Hotellchef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Forskare, bioteknik inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken