{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Kreditrådgivare?

Medellönen för en Kreditrådgivare är

42 500 kr

i månaden.

Medellöner för Kreditrådgivare

Snittlön
Snittlön 42 500 kr
Man
Män 47 000 kr
Kvinna
Kvinnor 39 400 kr

Så mycket tjänar en Kreditrådgivare i Sverige

Månadslönen för en Kreditrådgivare i Sverige är i snitt 42 500 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Kreditrådgivare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Banktjänsteman, Kredithandläggare och Lånehandläggare kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Kreditrådgivare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Kreditrådgivare på följande sätt:
Leder, planerar och samordnar verksamhet vid bankkontor eller bankavdelning. Gör kredit- och riskbedömningar vid exempelvis långivning. Svarar för ekonomisk rådgivning till företag och privatpersoner. Upprättar deklarationer, testamenten och andra ekonomiska handlingar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Kreditrådgivare tjänar?

Känner du en Kreditrådgivare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Kreditrådgivare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Kreditrådgivare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 27 500 kr 28 000 kr
25-34 35 000 kr 39 000 kr
35-44 42 200 kr 52 900 kr
45-54 44 200 kr 61 300 kr
55-64 44 000 kr 61 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 39 400 kr 47 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Kreditrådgivare Genomsnitt alla yrken
18-24 27 700 kr 28 100 kr
25-34 36 900 kr 35 200 kr
35-44 46 500 kr 41 000 kr
45-54 50 200 kr 44 300 kr
55-64 49 300 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 42 500 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Kreditrådgivare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 34 100 kr 33 700 kr 34 700 kr
Norra Mellansverige 38 100 kr 37 000 kr 40 900 kr
Riket 42 500 kr 39 400 kr 47 000 kr
Småland med öarna 38 500 kr 36 800 kr 41 600 kr
Stockholm 50 300 kr 45 000 kr 56 300 kr
Sydsverige 38 800 kr 37 100 kr 41 800 kr
Västsverige 38 600 kr 37 400 kr 40 400 kr
Östra Mellansverige 38 500 kr 37 200 kr 40 600 kr
Övre Norrland 32 700 kr 31 600 kr 34 600 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som kreditrådgivare, ligger på 61 300 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som kreditrådgivare, ligger på 27 500 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 28 000 kr.

Variationer i lön inom Kreditrådgivare

Yrkestitel Kvinna Man
Aktiemäklare 71 600 kr 104 900 kr
Banktjänsteman 39 400 kr 47 000 kr
Redovisningsekonom 40 900 kr 42 400 kr
Revisorsassistent 40 900 kr 42 400 kr
Skadereglerare 39 000 kr 40 200 kr

Fler yrken med samma statistik som en Kreditrådgivare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Kreditrådgivare

Visste du att en Kreditrådgivare i snitt har liknande lön som en Landskapsarkitekt?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Kreditrådgivare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken