{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Länslantmätare?

Medellönen för en Länslantmätare är

45 700 kr

i månaden.

Medellöner för Länslantmätare

Snittlön
Snittlön 45 700 kr
Man
Män 47 300 kr
Kvinna
Kvinnor 43 400 kr

Så mycket tjänar en Länslantmätare i Sverige

I Sverige tjänar en Länslantmätare i snitt 45 700 kr i månadslön.

Beroende på var en Länslantmätare arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Lantmätare, Förrättningslantmätare och Exploateringsingenjör kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Länslantmätare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Länslantmätare på följande sätt:
Handlägger tekniska, ekonomiska och juridiska frågor i samband med fastighetsbildning. Svarar för värdering och registrering av fastigheter. Ansvarar för mätnings- och kartläggningsarbete samt för framställning och uppdatering av kartor. Analyserar flyg- och satellitbilder. Ger råd bl.a. vid fastighetsbildning, mark- och fastighetsvärdering samt vid samverkan mellan fastigheter.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Länslantmätare tjänar?

Känner du en Länslantmätare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Länslantmätare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Länslantmätare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 51 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Länslantmätare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 51 000 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 31 000 kr 30 500 kr
25-34 36 700 kr 36 000 kr
35-44 42 500 kr 43 600 kr
45-54 43 500 kr 46 100 kr
55-64 46 500 kr 46 900 kr
65-66 44 300 kr 47 000 kr
Genomsnitt 40 300 kr 41 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Länslantmätare Genomsnitt alla yrken
18-24 30 700 kr 26 000 kr
25-34 36 400 kr 32 300 kr
35-44 43 000 kr 37 000 kr
45-54 44 800 kr 39 600 kr
55-64 46 700 kr 39 400 kr
65-66 45 800 kr 41 000 kr
Genomsnitt 40 800 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 51 000 kr - kr 51 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 38 800 kr 37 100 kr 40 200 kr
Norra Mellansverige 40 300 kr 38 800 kr 41 800 kr
Riket 40 800 kr 40 300 kr 41 400 kr
Småland med öarna 38 700 kr 37 200 kr 39 500 kr
Stockholm 45 500 kr 45 400 kr 45 600 kr
Sydsverige 39 200 kr 39 100 kr 39 400 kr
Västsverige 40 400 kr 40 200 kr 40 500 kr
Östra Mellansverige 41 400 kr 40 600 kr 42 600 kr
Övre Norrland 38 400 kr 37 500 kr 39 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som länslantmätare, ligger på 53 000 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som länslantmätare, ligger på 29 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 30 500 kr.

Variationer i lön inom Länslantmätare

Yrkestitel Kvinna Man
Arkitekt 42 600 kr 44 100 kr
Inredningsarkitekt 42 600 kr 44 100 kr
Landskapsarkitekt 40 700 kr 46 000 kr
Planarkitekt 44 000 kr 45 200 kr
Lantmätare 43 400 kr 47 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Länslantmätare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Länslantmätare

Visste du att en Länslantmätare i snitt har liknande lön som en Barnmorska?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Länslantmätare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken