{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Distriktslantmätare?

Medellönen för en Distriktslantmätare är
43 900 kr
i månaden.

Medellöner för Distriktslantmätare

Snittlön
Snittlön 43 900 kr
Man
Män 45 300 kr
Kvinna
Kvinnor 41 900 kr

Så mycket tjänar en Distriktslantmätare i Sverige

En Distriktslantmätare i Sverige tjänar i snitt 43 900 kr i månadslön.

Lönen för en Distriktslantmätare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Distriktslantmätare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Distriktslantmätare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Lantmätare , Förrättningslantmätare  och Exploateringsingenjör  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Distriktslantmätare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Distriktslantmätare på följande sätt:
Handlägger tekniska, ekonomiska och juridiska frågor i samband med fastighetsbildning. Svarar för värdering och registrering av fastigheter. Ansvarar för mätnings- och kartläggningsarbete samt för framställning och uppdatering av kartor. Analyserar flyg- och satellitbilder. Ger råd bl.a. vid fastighetsbildning, mark- och fastighetsvärdering samt vid samverkan mellan fastigheter.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Distriktslantmätare tjänar?

Känner du en Distriktslantmätare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Distriktslantmätare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Distriktslantmätare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Distriktslantmätare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 48 600 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 30 500 kr 30 600 kr
25-34 35 400 kr 35 700 kr
35-44 41 000 kr 43 100 kr
45-54 42 600 kr 45 000 kr
55-64 45 400 kr 47 100 kr
65-66 41 600 kr 45 900 kr
Genomsnitt 39 200 kr 41 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Distriktslantmätare Genomsnitt alla yrken
18-24 30 600 kr 25 300 kr
25-34 35 500 kr 31 400 kr
35-44 41 900 kr 36 200 kr
45-54 43 800 kr 38 600 kr
55-64 46 400 kr 38 400 kr
65-66 43 500 kr 40 300 kr
Genomsnitt 40 000 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 48 600 kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 39 100 kr 39 300 kr 39 000 kr
Norra Mellansverige 39 600 kr 38 300 kr 41 100 kr
Riket 40 000 kr 39 200 kr 41 000 kr
Småland med öarna 38 400 kr 36 200 kr 39 800 kr
Stockholm 45 300 kr 45 000 kr 45 700 kr
Sydsverige 38 500 kr 38 100 kr 39 000 kr
Västsverige 39 500 kr 39 100 kr 39 900 kr
Östra Mellansverige 40 000 kr 39 000 kr 41 500 kr
Övre Norrland 37 200 kr 35 900 kr 39 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som distriktslantmätare, ligger på 52 400 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som distriktslantmätare, ligger på 29 900 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 30 000 kr.

Variationer i lön inom Distriktslantmätare

Yrkestitel Kvinna Man
Arkitekt 42 300 kr 45 000 kr
Inredningsarkitekt 42 300 kr 45 000 kr
Landskapsarkitekt 41 600 kr 42 600 kr
Planarkitekt 43 400 kr 44 000 kr
Lantmätare 41 900 kr 45 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Distriktslantmätare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Distriktslantmätare

Visste du att en Distriktslantmätare i snitt har liknande lön som en Hotellchef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Distriktslantmätare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken