{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Maskinbarkare, sågverk?

Medellönen för en Maskinbarkare, sågverk är
32 600 kr
i månaden.

Medellöner för Maskinbarkare, sågverk

Snittlön
Snittlön 32 600 kr
Man
Män 32 700 kr
Kvinna
Kvinnor 31 800 kr

Så mycket tjänar en Maskinbarkare, sågverk i Sverige

En Maskinbarkare, sågverk i Sverige tjänar i snitt 32 600 kr i månadslön.

Lönen för en Maskinbarkare, sågverk kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Maskinbarkare, sågverk så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. där yrket Maskinbarkare, sågverk ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Sågverksarbetare , Sågverksoperatör  och Sågoperatör  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Maskinbarkare, sågverk?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Maskinbarkare, sågverk på följande sätt:
Styr och övervakar maskiner och utrustning som behandlar, sågar, skär och flisar trä för vidare användning. Sköter lagring, sortering och torkning av virke. Styr och övervakar maskiner och utrustning som tillverkar skiktträ, träfiber- och spånskivor. Defibrerar, limmar, pressar, torkar, stansar, sågar, sorterar etc.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Maskinbarkare, sågverk tjänar?

Känner du en Maskinbarkare, sågverk? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Maskinbarkare, sågverk

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Maskinbarkare, sågverk löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 31 400 kr 30 400 kr
25-34 30 800 kr 32 500 kr
35-44 31 200 kr 33 300 kr
45-54 33 200 kr 33 700 kr
55-64 - kr 33 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 31 800 kr 32 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Maskinbarkare, sågverk Genomsnitt alla yrken
18-24 30 600 kr 27 000 kr
25-34 32 200 kr 33 800 kr
35-44 33 000 kr 39 600 kr
45-54 33 700 kr 42 700 kr
55-64 33 000 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 32 600 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Maskinbarkare, sågverk Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 33 800 kr - kr 34 000 kr
Norra Mellansverige 30 800 kr 29 200 kr 31 000 kr
Riket 32 600 kr 31 800 kr 32 700 kr
Småland med öarna 32 300 kr 31 400 kr 32 400 kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 33 300 kr 33 800 kr 33 200 kr
Östra Mellansverige 34 200 kr - kr 34 300 kr
Övre Norrland 32 800 kr 32 900 kr 32 800 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som maskinbarkare, sågverk, ligger på 34 300 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Östra Mellansverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som maskinbarkare, sågverk, ligger på 29 200 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer i Norra Mellansverige. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 30 400 kr.

Variationer i lön inom Maskinbarkare, sågverk

Yrkestitel Kvinna Man
Skärare papper 36 400 kr 38 300 kr
Sågverksarbetare 31 800 kr 32 700 kr
Sågverksoperatör 31 800 kr 32 700 kr
Hyveloperatör 31 800 kr 32 700 kr
Brädgårdsarbetare 31 800 kr 32 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Maskinbarkare, sågverk

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Maskinbarkare, sågverk

Visste du att en Maskinbarkare, sågverk i snitt har liknande lön som en Förskollärare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Maskinbarkare, sågverk inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken