{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Sågoperatör?

Medellönen för en Sågoperatör är

33 600 kr

i månaden.

Medellöner för Sågoperatör

Snittlön
Snittlön 33 600 kr
Man
Män 33 700 kr
Kvinna
Kvinnor 32 600 kr

Så mycket tjänar en Sågoperatör i Sverige

En Sågoperatör i Sverige tjänar i snitt 33 600 kr i månadslön.

Beroende på var en Sågoperatör arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. där yrket Sågoperatör ingår.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Sågverksarbetare, Sågverksoperatör och Sågmästare, sågverk.

Vad gör en Sågoperatör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Sågoperatör på följande sätt:
Styr och övervakar maskiner och utrustning som behandlar, sågar, skär och flisar trä för vidare användning. Sköter lagring, sortering och torkning av virke. Styr och övervakar maskiner och utrustning som tillverkar skiktträ, träfiber- och spånskivor. Defibrerar, limmar, pressar, torkar, stansar, sågar, sorterar etc.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Sågoperatör tjänar?

Känner du en Sågoperatör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Sågoperatör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Sågoperatör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 32 000 kr 31 400 kr
25-34 32 200 kr 33 700 kr
35-44 31 700 kr 33 900 kr
45-54 34 500 kr 35 200 kr
55-64 - kr 33 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 32 600 kr 33 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Sågoperatör Genomsnitt alla yrken
18-24 31 500 kr 28 100 kr
25-34 33 400 kr 35 200 kr
35-44 33 500 kr 41 000 kr
45-54 35 100 kr 44 300 kr
55-64 33 700 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 33 600 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Sågoperatör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 35 800 kr - kr 36 100 kr
Norra Mellansverige 31 900 kr 30 300 kr 32 100 kr
Riket 33 600 kr 32 600 kr 33 700 kr
Småland med öarna 32 800 kr 32 100 kr 32 900 kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 34 400 kr 34 500 kr 34 300 kr
Östra Mellansverige 35 400 kr - kr 35 600 kr
Övre Norrland 34 800 kr 33 800 kr 35 000 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som sågoperatör, ligger på 36 100 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Mellersta Norrland.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som sågoperatör, ligger på 30 300 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer i Norra Mellansverige. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 31 400 kr.

Variationer i lön inom Sågoperatör

Yrkestitel Kvinna Man
Skärare papper 36 200 kr 38 900 kr
Sågverksarbetare 32 600 kr 33 700 kr
Sågverksoperatör 32 600 kr 33 700 kr
Hyveloperatör 32 600 kr 33 700 kr
Brädgårdsarbetare 32 600 kr 33 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Sågoperatör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Sågoperatör

Visste du att en Sågoperatör i snitt har liknande lön som en Förskollärare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Sågoperatör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken