{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Radiotelegrafist?

Medellönen för en Radiotelegrafist är

37 400 kr

i månaden.

Medellöner för Radiotelegrafist

Snittlön
Snittlön 37 400 kr
Man
Män 38 900 kr
Kvinna
Kvinnor 34 100 kr

Så mycket tjänar en Radiotelegrafist i Sverige

I Sverige tjänar en Radiotelegrafist i snitt 37 400 kr i månadslön.

Lönen för en Radiotelegrafist kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Radiotelegrafist så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där yrket Radiotelegrafist ingår.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Filmklippare, Videoredigerare och Videotekniker, inspelning, överföring etc..

Vad gör en Radiotelegrafist?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Radiotelegrafist på följande sätt:
Ansvarar för teknik och leder arbete vid sändning av TV-program från studio eller inspelningsbuss. Planerar och hanterar utrustning för redigering och mixning av ljud- och bildinspelningar. Gör mixbearbetning av inspelningar samt överför ljud till och från olika media.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Radiotelegrafist tjänar?

Känner du en Radiotelegrafist? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Radiotelegrafist

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Radiotelegrafist löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 35 100 kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 37 300 kr 41 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Radiotelegrafist Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 34 500 kr 35 200 kr
35-44 40 600 kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 40 500 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 28 200 kr 27 500 kr
25-34 30 400 kr 30 000 kr
35-44 32 000 kr 30 900 kr
45-54 33 200 kr 33 900 kr
55-64 36 200 kr 37 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 31 300 kr 31 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Radiotelegrafist Genomsnitt alla yrken
18-24 27 600 kr 26 000 kr
25-34 30 200 kr 32 300 kr
35-44 31 400 kr 37 000 kr
45-54 33 600 kr 39 600 kr
55-64 36 900 kr 39 400 kr
65-66 32 900 kr 41 000 kr
Genomsnitt 31 100 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 40 500 kr 37 300 kr 41 300 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 40 600 kr - kr 42 100 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 31 100 kr 31 300 kr 31 000 kr
Småland med öarna 34 600 kr - kr 36 400 kr
Stockholm 33 500 kr 33 800 kr 33 200 kr
Sydsverige 32 700 kr 32 800 kr 32 600 kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 29 900 kr 30 100 kr 29 700 kr
Övre Norrland 29 300 kr 29 500 kr 29 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som radiotelegrafist, ligger på 43 500 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som radiotelegrafist, ligger på 27 500 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 28 200 kr.

Variationer i lön inom Radiotelegrafist

Yrkestitel Kvinna Man
Filmklippare 34 100 kr 38 900 kr
Ljudtekniker 33 500 kr 35 400 kr
Ljusdesigner 33 500 kr 35 400 kr
AV-tekniker 33 500 kr 35 400 kr
Ljuddesigner 33 500 kr 35 400 kr

Sök lönestatistik för alla yrken