{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Röntgentekniker?

Medellönen för en Röntgentekniker är

35 500 kr

i månaden.

Medellöner för Röntgentekniker

Snittlön
Snittlön 35 500 kr
Man
Män - kr
Kvinna
Kvinnor 31 300 kr

Så mycket tjänar en Röntgentekniker i Sverige

I Sverige tjänar en Röntgentekniker i snitt 35 500 kr i månadslön.

Beroende på var en Röntgentekniker arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Medicinteknisk ingenjör, Medicintekniker och Perfusionist.

Vad gör en Röntgentekniker?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Röntgentekniker på följande sätt:
Installerar, kontrollerar, övervakar och utför service på medicinteknisk utrustning som används vid diagnosticering eller behandling av olika sjukdomar. Sköter och övervakar t.ex. hjärtlungmaskiner.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Röntgentekniker tjänar?

Känner du en Röntgentekniker? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Röntgentekniker

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Röntgentekniker löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Röntgentekniker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 47 600 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 25 700 kr 25 700 kr
25-34 28 500 kr 29 300 kr
35-44 30 500 kr 31 200 kr
45-54 31 100 kr 31 900 kr
55-64 31 300 kr 32 200 kr
65-66 30 800 kr 31 500 kr
Genomsnitt 30 200 kr 31 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Röntgentekniker Genomsnitt alla yrken
18-24 25 700 kr 26 000 kr
25-34 28 900 kr 32 300 kr
35-44 30 900 kr 37 000 kr
45-54 31 600 kr 39 600 kr
55-64 31 900 kr 39 400 kr
65-66 31 200 kr 41 000 kr
Genomsnitt 30 900 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 47 600 kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 29 500 kr 29 800 kr 29 300 kr
Norra Mellansverige 30 900 kr 29 300 kr 31 700 kr
Riket 30 900 kr 30 200 kr 31 300 kr
Småland med öarna 30 000 kr 29 000 kr 30 700 kr
Stockholm 35 200 kr - kr 34 800 kr
Sydsverige 31 700 kr 31 600 kr 31 700 kr
Västsverige 30 000 kr 29 800 kr 30 100 kr
Östra Mellansverige 30 900 kr 29 200 kr 32 600 kr
Övre Norrland 30 800 kr 30 600 kr 30 900 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som röntgentekniker, ligger på 53 300 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor och har en forskarutbildning.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som röntgentekniker, ligger på 25 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 25 700 kr.

Variationer i lön inom Röntgentekniker

Yrkestitel Kvinna Man
Biomedicinsk analytiker 37 200 kr 37 200 kr
Laboratorieassistent 37 200 kr 37 200 kr
Receptarie 38 900 kr 42 300 kr
Tandtekniker 34 600 kr 38 400 kr
Laboratorieingenjör 37 800 kr 39 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Röntgentekniker

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Röntgentekniker

Visste du att en Röntgentekniker i snitt har liknande lön som en Fysioterapeut?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Röntgentekniker inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken