{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Medicintekniker?

Tyvärr saknar vi för tillfället tillräckligt med data för detta yrke. Vi bygger ständigt ut våra datakällor så inom en snar framtid kommer det finnas mer data här!

Medellöner för Medicintekniker

Snittlön
Snittlön - kr
Man
Män - kr
Kvinna
Kvinnor 32 100 kr

Så mycket tjänar en Medicintekniker i Sverige

Lönen för en Medicintekniker kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Medicintekniker så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där yrket Medicintekniker ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Medicinteknisk ingenjör , Perfusionist  och Sjukhustekniker  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Medicintekniker?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Medicintekniker på följande sätt:
Installerar, kontrollerar, övervakar och utför service på medicinteknisk utrustning som används vid diagnosticering eller behandling av olika sjukdomar. Sköter och övervakar t.ex. hjärtlungmaskiner.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Medicintekniker tjänar?

Känner du en Medicintekniker? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Medicintekniker

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Medicintekniker löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Medicintekniker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 50 500 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 25 700 kr 24 700 kr
25-34 27 900 kr 28 200 kr
35-44 29 400 kr 30 700 kr
45-54 30 400 kr 31 300 kr
55-64 30 900 kr 31 400 kr
65-66 30 500 kr 31 700 kr
Genomsnitt 29 600 kr 30 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Medicintekniker Genomsnitt alla yrken
18-24 25 200 kr 25 300 kr
25-34 28 100 kr 31 400 kr
35-44 30 200 kr 36 200 kr
45-54 31 000 kr 38 600 kr
55-64 31 300 kr 38 400 kr
65-66 31 300 kr 40 300 kr
Genomsnitt 30 200 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 50 500 kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 28 900 kr 29 100 kr 28 700 kr
Norra Mellansverige 30 400 kr 29 000 kr 30 900 kr
Riket 30 200 kr 29 600 kr 30 600 kr
Småland med öarna 29 400 kr 28 900 kr 29 800 kr
Stockholm 34 500 kr - kr 34 300 kr
Sydsverige 31 300 kr 31 300 kr 31 200 kr
Västsverige 29 200 kr 29 000 kr 29 400 kr
Östra Mellansverige 30 800 kr 29 200 kr 32 100 kr
Övre Norrland 29 800 kr 29 400 kr 30 000 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som medicintekniker, ligger på 53 400 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som medicintekniker, ligger på 24 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 25 700 kr.

Variationer i lön inom Medicintekniker

Yrkestitel Kvinna Man
Biomedicinsk analytiker 35 800 kr 36 000 kr
Laboratorieassistent 35 800 kr 36 000 kr
Receptarie 38 700 kr 40 900 kr
Tandtekniker 33 800 kr 37 600 kr
Laboratorieingenjör 36 300 kr 38 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Medicintekniker

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Sök lönestatistik för alla yrken