{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Spårläggare, järnväg?

Medellönen för en Spårläggare, järnväg är
33 500 kr
i månaden.

Medellöner för Spårläggare, järnväg

Snittlön
Snittlön 33 500 kr
Man
Män 33 600 kr
Kvinna
Kvinnor 30 200 kr

Så mycket tjänar en Spårläggare, järnväg i Sverige

En Spårläggare, järnväg i Sverige tjänar i snitt 33 500 kr i månadslön.

Lönen för en Spårläggare, järnväg kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Spårläggare, järnväg så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom byggverksamhet och tillverkning där yrket Spårläggare, järnväg ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Bantekniker , Rörläggare  och Vägmålare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Spårläggare, järnväg?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Spårläggare, järnväg på följande sätt:
Lägger ner och sammanfogar rör av betong, metall eller plast till vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme och fjärrkyla. Lägger ut asfalt eller betong på vägbanor m.m. Lägger ut räls, utför spårjustering och monterar växlar. Sätter kantsten och gatsten eller lägger sten- och betongplattor på gång- och körbanor. Monterar lekredskap, trappor och stödmurar samt räcken, skyltar och andra vägmarkeringar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Spårläggare, järnväg tjänar?

Känner du en Spårläggare, järnväg? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Spårläggare, järnväg

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Spårläggare, järnväg löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 30 300 kr
25-34 - kr 33 900 kr
35-44 - kr 34 100 kr
45-54 - kr 34 600 kr
55-64 - kr 36 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 31 300 kr 33 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Spårläggare, järnväg Genomsnitt alla yrken
18-24 30 300 kr 27 000 kr
25-34 33 900 kr 33 800 kr
35-44 34 100 kr 39 600 kr
45-54 34 600 kr 42 700 kr
55-64 36 500 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 33 800 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 26 400 kr 27 300 kr
25-34 29 400 kr 31 200 kr
35-44 29 100 kr 31 900 kr
45-54 27 300 kr 31 700 kr
55-64 28 200 kr 31 200 kr
65-66 - kr 30 900 kr
Genomsnitt 28 300 kr 31 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Spårläggare, järnväg Genomsnitt alla yrken
18-24 27 100 kr 25 300 kr
25-34 31 100 kr 31 400 kr
35-44 31 700 kr 36 200 kr
45-54 31 400 kr 38 600 kr
55-64 31 100 kr 38 400 kr
65-66 30 900 kr 40 300 kr
Genomsnitt 31 100 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 34 800 kr - kr 34 800 kr
Norra Mellansverige 34 700 kr - kr 34 600 kr
Riket 33 800 kr 31 300 kr 33 900 kr
Småland med öarna 35 500 kr - kr 35 600 kr
Stockholm 32 300 kr - kr 32 300 kr
Sydsverige 32 600 kr - kr 32 600 kr
Västsverige 35 700 kr - kr 35 700 kr
Östra Mellansverige 34 800 kr - kr 34 900 kr
Övre Norrland 34 200 kr - kr 34 300 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 29 000 kr 25 600 kr 29 400 kr
Norra Mellansverige 30 300 kr 27 900 kr 30 500 kr
Riket 31 100 kr 28 300 kr 31 300 kr
Småland med öarna 31 300 kr 25 900 kr 31 400 kr
Stockholm 31 900 kr 28 600 kr 32 200 kr
Sydsverige 31 500 kr 29 400 kr 31 700 kr
Västsverige 31 700 kr 29 400 kr 31 900 kr
Östra Mellansverige 30 500 kr 27 000 kr 30 800 kr
Övre Norrland 29 900 kr 28 300 kr 30 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som spårläggare, järnväg, ligger på 36 500 kr. Han, för det är en man, finns inom privatanställda arbetare.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som spårläggare, järnväg, ligger på 24 100 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor och har en förgymnasial utbildning kortare än 9 år.

Variationer i lön inom Spårläggare, järnväg

Yrkestitel Kvinna Man
Plattsättare - kr 36 400 kr
Murare - kr 36 400 kr
Ställningsbyggare - kr 34 800 kr
Montör 30 600 kr 33 700 kr
Byggnadsarbetare 30 600 kr 33 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Spårläggare, järnväg

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Spårläggare, järnväg

Visste du att en Spårläggare, järnväg i snitt har liknande lön som en Förskollärare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Spårläggare, järnväg inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken