{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Spårläggare, järnväg?

Medellönen för en Spårläggare, järnväg är

35 600 kr

i månaden.

Medellöner för Spårläggare, järnväg

Snittlön
Snittlön 35 600 kr
Man
Män 36 100 kr
Kvinna
Kvinnor - kr

Så mycket tjänar en Spårläggare, järnväg i Sverige

En Spårläggare, järnväg i Sverige tjänar i snitt 35 600 kr i månadslön.

Lönen för en Spårläggare, järnväg kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Spårläggare, järnväg så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken inom byggverksamhet och tillverkning kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Bantekniker, Rörläggare och Vägmålare.

Vad gör en Spårläggare, järnväg?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Spårläggare, järnväg på följande sätt:
Lägger ner och sammanfogar rör av betong, metall eller plast till vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme och fjärrkyla. Lägger ut asfalt eller betong på vägbanor m.m. Lägger ut räls, utför spårjustering och monterar växlar. Sätter kantsten och gatsten eller lägger sten- och betongplattor på gång- och körbanor. Monterar lekredskap, trappor och stödmurar samt räcken, skyltar och andra vägmarkeringar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Spårläggare, järnväg tjänar?

Känner du en Spårläggare, järnväg? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Spårläggare, järnväg

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Spårläggare, järnväg löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 33 000 kr
25-34 - kr 37 400 kr
35-44 - kr 35 800 kr
45-54 - kr 38 000 kr
55-64 - kr 38 100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 36 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Spårläggare, järnväg Genomsnitt alla yrken
18-24 32 900 kr 28 100 kr
25-34 35 600 kr 35 200 kr
35-44 35 700 kr 41 000 kr
45-54 37 900 kr 44 300 kr
55-64 38 100 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 36 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 26 600 kr 28 200 kr
25-34 29 300 kr 32 100 kr
35-44 29 200 kr 32 800 kr
45-54 28 900 kr 32 600 kr
55-64 28 300 kr 31 800 kr
65-66 - kr 31 900 kr
Genomsnitt 28 700 kr 32 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Spårläggare, järnväg Genomsnitt alla yrken
18-24 27 900 kr 26 000 kr
25-34 31 900 kr 32 300 kr
35-44 32 400 kr 37 000 kr
45-54 32 400 kr 39 600 kr
55-64 31 600 kr 39 400 kr
65-66 31 900 kr 41 000 kr
Genomsnitt 31 900 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 36 200 kr - kr 36 200 kr
Norra Mellansverige 36 400 kr - kr 36 400 kr
Riket 36 200 kr - kr 36 700 kr
Småland med öarna 38 000 kr - kr 38 200 kr
Stockholm - kr - kr 34 800 kr
Sydsverige 32 500 kr - kr 32 700 kr
Västsverige 36 200 kr - kr 36 200 kr
Östra Mellansverige 39 000 kr - kr 39 100 kr
Övre Norrland 34 900 kr - kr 35 100 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 29 600 kr 25 600 kr 30 000 kr
Norra Mellansverige 29 900 kr 24 900 kr 30 400 kr
Riket 31 900 kr 28 700 kr 32 100 kr
Småland med öarna 32 000 kr 29 100 kr 32 100 kr
Stockholm 32 500 kr 29 800 kr 32 800 kr
Sydsverige 32 100 kr 29 600 kr 32 400 kr
Västsverige 32 700 kr 29 500 kr 32 900 kr
Östra Mellansverige 31 500 kr 28 100 kr 31 700 kr
Övre Norrland 30 900 kr 29 000 kr 31 000 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som spårläggare, järnväg, ligger på 39 100 kr. Han, för det är en man, finns inom privatanställda arbetare i Östra Mellansverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som spårläggare, järnväg, ligger på 24 900 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor i Norra Mellansverige.

Variationer i lön inom Spårläggare, järnväg

Yrkestitel Kvinna Man
Plattsättare - kr 36 100 kr
Murare - kr 36 100 kr
Ställningsbyggare - kr 33 100 kr
Montör 31 900 kr 32 900 kr
Byggnadsarbetare 31 900 kr 32 900 kr

Fler yrken med samma statistik som en Spårläggare, järnväg

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Spårläggare, järnväg

Visste du att en Spårläggare, järnväg i snitt har liknande lön som en Fysioterapeut?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Spårläggare, järnväg inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken