{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Syokonsulent?

Medellönen för en Syokonsulent är

37 400 kr

i månaden.

Medellöner för Syokonsulent

Snittlön
Snittlön 37 400 kr
Man
Män 36 300 kr
Kvinna
Kvinnor 37 600 kr

Så mycket tjänar en Syokonsulent i Sverige

En Syokonsulent i Sverige tjänar i snitt 37 400 kr i månadslön.

Beroende på var en Syokonsulent arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Studie och yrkesvägledare, Studievägledare och Yrkesvägledare.

Vad gör en Syokonsulent?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Syokonsulent på följande sätt:
Informerar och ger råd till studerande om studieval, yrken och yrkesval. Organiserar elevers arbetsplatspraktik.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Syokonsulent tjänar?

Känner du en Syokonsulent? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Syokonsulent

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Syokonsulent löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 36 500 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Syokonsulent Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 35 500 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 32 700 kr 32 900 kr
25-34 35 100 kr 34 900 kr
35-44 37 100 kr 36 400 kr
45-54 38 500 kr 38 300 kr
55-64 39 200 kr 39 300 kr
65-66 39 100 kr 39 700 kr
Genomsnitt 37 700 kr 37 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Syokonsulent Genomsnitt alla yrken
18-24 32 700 kr 26 000 kr
25-34 35 100 kr 32 300 kr
35-44 37 000 kr 37 000 kr
45-54 38 500 kr 39 600 kr
55-64 39 200 kr 39 400 kr
65-66 39 200 kr 41 000 kr
Genomsnitt 37 700 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 35 500 kr 36 500 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 35 300 kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 36 600 kr 37 000 kr 35 400 kr
Norra Mellansverige 36 500 kr 36 600 kr 36 200 kr
Riket 37 700 kr 37 700 kr 37 300 kr
Småland med öarna 37 000 kr 37 100 kr 36 500 kr
Stockholm 40 000 kr 40 000 kr 39 700 kr
Sydsverige 37 000 kr 37 000 kr 37 400 kr
Västsverige 37 200 kr 37 300 kr 36 500 kr
Östra Mellansverige 38 200 kr 38 200 kr 38 200 kr
Övre Norrland 35 400 kr 35 500 kr 34 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som syokonsulent, ligger på 43 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 43 200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som syokonsulent, ligger på 30 600 kr. Denna snittlön återfinns inom kommunal sektor och har en förgymnasial utbildning på minst 9 år.

Variationer i lön inom Syokonsulent

Yrkestitel Kvinna Man
Specialpedagog 43 100 kr 41 900 kr
Speciallärare 43 100 kr 41 900 kr
Studie och yrkesvägledare 37 600 kr 36 300 kr
Sfi lärare 33 000 kr 33 500 kr
Ateljerista 33 000 kr 33 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Syokonsulent

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Syokonsulent

Visste du att en Syokonsulent i snitt har liknande lön som en Specialistofficer?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Syokonsulent inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken